Wybitni Polacy

Pochwała chwalenia (się)

Koniec i początek roku to zawsze okazja do różnego rodzaju podsumowań, rozliczeń, sprawozdań, ale również nakreślania planów, robienia założeń na przyszłość, myślenia o nowych zadaniach. To czas, kiedy zastanawiamy się, co z ubiegłorocznych postanowień udało się zrealizować, a czego ciągle nam brakuje.

Dodaj komentarz

Ten bardzo niezwykły okres świąteczno-noworoczny jest również wspaniałym momentem do przypomnienia sobie o ludziach, z którymi mieliśmy okazję w życiu się zetknąć. Każdy, kogo spotykamy i zapamiętujemy w jakiś sposób zostawia nam pewien bagaż, choćby mały ślad, dzięki któremu myślimy o danej osobie, wspominamy, być może wysyłamy jej kartkę czy chwytamy za telefon, by porozmawiać. Niestety są również takie adresy i takie numery telefonów, których nikt już nie odbiera, z każdym rokiem ich przybywa i z wiekiem coraz częściej przchodzi nam się żegnać. Taka już kolej rzeczy… To jednak, że mamy kogo wspominać, jest wielkim, wspaniałym darem i warto o nim pamiętać, kiedy zakręci nam się w oku łza tęsknoty za tymi, których pożegnaliśmy.

A skoro mowa o wspomnieniach i ludziach, którzy odcisnęli swój ślad oraz o podsumowaniach i planach na kolejny rok, pora na sedno tego materiału. A rzecz w kontynuacji podjętej po raz pierwszy na Zachodnim Wybrzeżu w 2015 roku idei konkursu Wybitny Polak. W maju ubiegłego roku podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Los Angeles wręczone zostały nagrody pięciu Wybitnym Polakom naszego regionu. Statuetki wręczono w pięciu kategoriach:

  • Wit Leszek Kaczanowski (Witold-K) – otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury;
  • dr Wlademar Priebe – w dziedzinie nauki;
  • Tomasz Ulatowski – w dziedzinie biznesu;
  • kapitan Witold Aleksander Herbst – laureat nagrody za całokształt osiągnięć;
  • Tomasz Opasiński – jako Młody Polak.

W powyższych pięciu kategoriach Kapituła konkursu Wybitny Polak na Zachodnim Wybrzeżu rozpatrywać będzie po raz kolejny kandydatury Polaków z Zachodniego Wybrzeża już niebawem, bo w lutym. W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie kapituły, a w czasie jego trwania przedstawione zostały wstępne propozycje kandydatów. I tu pojawia się nie tyle problem, co propozycja dla wszystkich Czytelników. Otóż kapituła konkursu co prawda składa się z osób reprezentujących różne środowiska zarówno pod względem geograficznym, jak i – nazwijmy to dla ułatwienia – branżowym, są wśród jej członków osoby niezwykle zaangażowane w działalność polonijną i Polonię znające w stopniu większym niż doskonały, ale trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek miał wiedzę o wszystkich tych osobach, które mogą na nagrodę Wybitnego Polaka zasługiwać. Stąd pomysł, by w procesie wyłaniania kandydatów do nagrody wykorzystać wiedzę całej Polonii.

Ideą konkursu Wybitny Polak jest promocja pozytywnego obrazu Polaków mieszkających poza granicami kraju, pokazywanie sukcesów, jakie osiągnęli poza ojczyzną i wreszcie dostrzeganie tych osiągnięć poprzez przyznanie im konkursowej statuetki.

W tym celu Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Senatem RP, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 2010 r. rozpoczęły organizację konkursu pod nazwą Wybitny Polak.

Kapituła konkursu na Zachodnim Wybrzeżu USA zwraca się do wszystkich organizacji polonijnych, instytucji, stowarzyszeń, ale również osób prywatnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nominacji w pięciu kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość, Młody Polak (do 35 lat).

Wszyscy kandydaci muszą być obywatelami polskimi lub mieć polskie korzenie i legalnie mieszkać na terenie 15 zachodnich stanów USA (region konkursu na Zachodnim Wybrzeżu pokrywa się z okręgiem konsularnym Los Angeles).

Nominacje, zawierające dobrze udokumentowane osiągnięcia kandydatów, poparte przez przynajmniej pięć innych osób, które gotowe są do podpisania się pod nimi wraz z podaniem swoich imion, nazwisk oraz adresów korespondencyjnych, powinny również obejmować zgodę kandydata na uczestnictwo w procesie konkursowym oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

Kompletną dokumentację dotyczącą kandydatur prosimy przesyłać na ręce Małgorzaty Cup, na adres Konsulatu Generalnego RP, 12400 Wilshire Blvd. #555, Los Angeles, CA 90025, w terminie do 15 lutego 2015. Na kopercie prosimy dopisać  „Wybitny Polak”. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać pod adresem e-mail wybitnypolakla@gmail.com. Pod tym adresem dostępne będą również wzory zgody kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych.

Kapituła konkursu w Los Angeles, składająca się z ośmiu przedstawicieli zachodnich stanów USA, dokona ewaluacji przedłożonych kandydatur w terminie do 1 marca 2016 r. Wkrótce potem nastąpi ogłoszenie werdyktu.

Z założenia Wybitnym Polakiem może zostać każdy, kto w jednej z wyżej wymienionych pięciu kategorii wyróżnił się w sposób szczególny na forum amerykańskim czy wręcz międzynarodowym, ale mieszka na Zachodnim Wybrzeżu USA. Kto jednocześnie przyznaje się do swojej polskości, współpracuje z instytucjami w Polsce, kogo praca na obczyźnie przynosi splendor Polsce. Wybitny Polak to ktoś, z kogo jesteśmy dumni, kto swoją pracą i osobowością sprawia, że czujemy, jak bardzo warto poświęcić się pasji, kto nie zapomina o kraju pochodzenia, ale też patrzy w przyszłość, nie zaś wstecz. Musimy o Wybitnych mówić, musimy ich przedstawiać, choćby po to, by móc czerpać z nich wzorce, uczyć się od nich i po prostu znajdować punkt odniesienia, wszak zawsze lepiej czynić to w odniesieniu do tych, którzy osiągnęli sukces. To wówczas naprawdę zyskujemy jako pojedyncze jednostki, ale także jako społeczeństwo. Mając przywilej pracy z Państwem w ramach konsulatu przez blisko sześć lat zdaję sobie sprawę, jak wielkim potencjałem dysponujemy, jednak nawet z tej pozycji mam świadomość, że do odkrycia pozostaje nam bardzo wielu Wybitnych. Stąd apel do Państwa o pomoc w ich poznawaniu, by możliwe stało się podziękowanie im za ich oddanie, zaangażowanie, chęć dzielenia się swoimi osiągnięciami, za sprawianie, że świat wokół nas staje się lepszym.

Państwa udział w przedstawianiu kandydatur do nagrody Wybitnego Polaka będzie kapiule potrzebny każdego roku, jako że planowana jest kontynuacja konkursu. W codziennych swoich działaniach proszę zatem pamiętać o tym, że jako Polonia dysponujemy narzędziem, dzięki któremy możemy pochwalić się światu osiągnięciami Polaków, a także sami sobie uświadomić, jak wielki wkład mamy w rozwój praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Muszę przyznać, że nawet wiedząc tylko tyle, ile wiem, odczuwam dumę z bycia Polką i cieszy mnie każdy sukces odnoszony przez naszych rodaków. Chwalmy się zatem, bo mamy kim i czym!

Życząc Państwu wielu powodów do chwalenia w Nowym Roku, a zatem wielu sukcesów i osiągnięć w każdej dziedzinie życia, czekam na zgłoszenia kandydatur do miana Wybitnego Polaka. I z góry dziękuję w imieniu kapituły za Państwa bezcenne wsparcie.

 

 

Fotografia © Małgorzata Cup /Od lewej: Witold-K (Witold Kaczanowski), Teresa Indelak-Davis, Krzysztof Przybył, Mariusz Brymora i Tomasz Opasiński

Poleć innym