Gospodarka

Podsumowanie 2015: więcej miejsc pracy

– Rok 2015 w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) upływa pod hasłem reinwestycji, sektorów B+R i spożywczego oraz coraz lepszych miejsc pracy – powiedział prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman podczas spotkania prasowego podsumowującego projekty inwestycyjne zakończone w tym roku. Bilans mijającego roku to 56 inwestycji, które łącznie stworzą 9 098 nowych miejsc pracy, czyli o ponad 300 więcej niż rok wcześniej.

Dodaj komentarz

W tym roku bardzo poprawiła się jakość tworzonych przez inwestorów miejsc pracy – podkreślił prezes Majman. Dodał, że w ramach pięciu tegorocznych największych inwestycji pod względem zatrudnienia, powstanie aż 3 800 nowych miejsc pracy dla bardzo wykwalifikowanych Polaków.

Najwięcej projektów zakończono przy wsparciu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w sektorze badawczo – rozwojowym, motoryzacyjnym oraz liczonym łącznie sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i ICT. Pod względem krajów, na liście Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych dominują Stany Zjednoczone oraz inwestorzy z Niemiec, którzy sfinalizowali 8 projektów.

W 2015 roku Agencja dostrzegła nowe trendy w specyfice projektów inwestycyjnych. Widać dużą zmianę na liście krajów, które inwestują w Polsce. Na trzecim miejscu projektów zakończonych w mijającym roku znalazły się ex aequo Korea Południowa i Polska, z których pochodziło po pięć projektów. – Polska jest w tym roku wielką gwiazdą w portfelu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – zaznaczył prezes Majman – Druga największa inwestycja zakończona w 2015 r. przez Agencję to projekt Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita. Zainwestowała ona 90 mln euro i w woj. podlaskim utworzy 153 miejsca pracy – powiedział. Polacy inwestują głównie w sektorze badawczo-rozwojowym, IT oraz spożywczym, który jest jednocześnie bardzo ekspansywnym segmentem polskiej gospodarki. Widoczny jest również powrót popularnych niegdyś w Polsce inwestycji japońskich oraz wzrost zainteresowania Polską firm włoskich, co jest efektem Wystawy Światowej Expo 2015, która w tym roku organizowana była w Mediolanie.

Jak zauważyła dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Iwona Chojnowska-Haponik, widoczna jest pewna zmiana trendu w zakresie lokalizacji inwestycji. – Do gry wchodzi województwo opolskie. To efekt zeszłorocznej inwestycji Volkswagena i napływu poddostawców – powiedziała.

Pytany o najbliższe perspektywy, prezes Majman zapowiedział, że portfel inwestycji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w przyszłym roku będzie wyglądał bardzo optymistycznie i że nie widać żadnych tendencji zniżkowych. – Spokojna praca nad klimatem inwestycyjnym Polski daje długofalowe efekty – podsumował prezes.

Obecnie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 186 projektów inwestycyjnych, o 21% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, które łącznie mogą stworzyć 38 495 nowych miejsc pracy. – Zainteresowanie inwestorów jest duże, ale widzimy, że ich wymagania rosną i będą oczekiwać coraz bardziej wyrafinowanej i kompleksowej obsługi inwestycyjnej – zaznaczył prezes Majman.

Wśród tzw „aktywnych”, czyli obecnie obsługiwanych, projektów największą grupę stanowią inwestorzy amerykańscy (46 projektów), niemieccy (27 projektów), francuscy i japońscy (po 13 projektów). Polskie inwestycje są już codziennością w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obecnie Agencja prowadzi 8 krajowych projektów, które łącznie mogą stworzyć 1 791 nowych miejsc pracy. Pod względem sektorów wciąż dominują nowoczesne usługi dla biznesu (40 projektów) i motoryzacja (38 projektów), sektor IT (20 projektów) i badawczo-rozwojowy (14 projektów).

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Grafika © PAIiIZ

Poleć innym