Szkoła Liderów

Podsumowanie IV edycji Szkoły Liderów Polonijnych

Niemal 130 młodych liderów działających na rzecz Polonii w 15 krajach całego świata wzięło udział w czwartej edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, organizowanego przez Szkołę Liderów.   W ramach projektu odbyło się w roku 2012 siedem wydarzeń w Polsce, Brazylii, Irlandii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Celem zorganizowanych programów szkoleniowych było wspieranie rozwoju kompetencji liderskich u […]

Dodaj komentarz

Niemal 130 młodych liderów działających na rzecz Polonii w 15 krajach całego świata wzięło udział w czwartej edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, organizowanego przez Szkołę Liderów.

 

W ramach projektu odbyło się w roku 2012 siedem wydarzeń w Polsce, Brazylii, Irlandii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Celem zorganizowanych programów szkoleniowych było wspieranie rozwoju kompetencji liderskich u młodego pokolenia działaczy polonijnych, inspirowanie ich do coraz skuteczniejszej działalności oraz zacieśnianie współpracy między liderami z różnych regionów oraz organizacjami działającymi w Polsce.

 

Program każdego z wydarzeń dostosowany był do specyfiki i potrzeb Polonii zamieszkującej dany region i zawierał – oprócz intensywnych warsztatów z zakresu m.in. przewodzenia zespołom, wystąpień publicznych czy budowania partnerstw z lokalnymi organizacjami – także wizyty studyjne i wykłady przybliżające współczesną Polskę, jej sytuację społeczno-gospodarczą i kulturę oraz liczne spotkania z przedstawicielami polskich instytucji zajmujących się współpracą z naszymi rodakami za granicą (m.in. wiceministrem Spraw Zagranicznych Januszem Ciskiem i Senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą), organizacji promujących Polskę na świecie (m.in. Instytut Adama Mickiewicza), władz lokalnych czy polskich placówek dyplomatycznych.

 

Uczestnicy szkoleń rekrutowali się spośród osób aktywnie działających na danym terenie na rzecz zamieszkującej go Polonii oraz promocji Polski. Były wśród nich zarówno osoby zajmujące się polityką, jak też promocją kultury (zarówno tradycyjnej, jak i współczesnej), zachowywaniem dziedzictwa narodowego i działalnością charytatywną; a także przedstawiciele biznesu, mediów czy organizacji studenckich. Trzy ze zorganizowanych wydarzeń były częścią rozwijanego od 2010 roku Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, który stawia sobie za cel wzmacnianie efektów programów szkoleniowych, dalsze dokształcanie Absolwentów oraz integrację i wymianę doświadczeń między liderami działającymi w różnych częściach świata.

 

284 młodych reprezentantów Polonii z 5 kontynentów

Projekt Szkoła Liderów Polonijnych jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów od 2009 roku. W sumie w projekcie wzięło udział 284 młodych, aktywnych przedstawicieli środowisk polonijnych z 30 krajów leżących na 5 kontynentach (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Do celów projektu należy wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotnymi elementami programu jest wzmacnianie więzi uczestników z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych w swoich krajach zamieszkania. Po ukończeniu Szkoły Liderów Polonijnych, uczestnicy są zapraszani do udziału w Programie dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych.

 

Szkoła Liderów

Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego W lutym 1997 roku w wyniku usamodzielnienia się naszego programu powstało Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które swoim zasięgiem objęło całą Polskę. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Dziś, po ponad 18 latach działalności, nasi Absolwenci zasiadają w Europarlamencie, parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych na całym świecie. Szczegółowe informacje o Szkole Liderów dostępne są na stronie Szkoła Liderów Polonijnych.

 

Projekt  Szkoła Liderów Polonijnych oraz Program dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych w 2012 roku realizowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od początków istnienia obydwu projektów zarówno Departament ds. Współpracy z Polonią (a od 30 lipca 2012 r. Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą) Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i polskie placówki dyplomatyczne udzielają wsparcia zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

 

Szczegółowych informacji o projekcie i działaniach prowadzonych w jego ramach udzielają:

Magdalena Mazur

magda.mazur@szkola-liderow.pl

Paweł Cieślak

pawel.cieslak@szkola-liderow.pl

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Fotografia © Zjazd Absolwentów w Białobrzegach- Szkoła Liderów

Poleć innym