Projekty

Pogoń Gońca na Litwę!

Goniec Litewski to czasopismo wydawane co miesiąc przez Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie i Białorusi.

Dodaj komentarz

Jest elementem wzmacniania polskiej kultury i tradycji. Nakład 3.000 egzemplarzy dostępny bezpłatnie w szkołach, parafiach i miejscach spotkań Polaków rozchodzi się w ciągu kilkunastu godzin.

Gońca tworzą autorzy mieszkający na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy znają bezpośrednio problemy i wyzwania stojące przed Polakami tam zamieszkującymi, dlatego artykuły wprost odpowiadają na ich potrzeby.” – mówi Maciej Trojnar, koordynator projektu.

Promocja polskiej kultury, ale także tożsamości i duchowości, przy wysokim poziomie wydawniczym, powodują tak dużą popularność pisma. Jednak kolejne numery Gońca mogą się już nie ukazać. „Skończył się grant, dzięki któremu mogliśmy pokryć druk i kolportaż pisma – wyjaśnia Maciej Trojnar – dlatego postanowiliśmy poprosić o pomoc tworząc stronę Pogoń Gońca dzięki, której chcemy zebrać środki na wydanie kolejnych numerów.

Koszt wydania jednego numeru to 9.000 złotych. Twórcy Gońca nie chcą zostawić rodaków, których powojenne decyzje mocarstw pozostawiły poza granicami z ograniczonym dostępem do polskiej kultury. Dlatego proszą – Pogoń Gońca. Każde 3 złote to jeden egzemplarz w kilku polskich rękach.

 

Więcej informacji na stronie: Goniec Litewski

 

 

 

Poleć innym