Nauka

Polish Scientific Networks – nauka i biznes

W dniach 30 czerwca do 2 lipca 2016 r. na kampusie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbędzie się druga edycja konferencji Polish Scientific Networks, tym razem poświęcona współpracy nauki z biznesem.

Link to Poland jest patronem medialnym konferencji.

Dodaj komentarz

Konferencja Polish Scientific Networks skierowana jest przede wszystkim do naukowców zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

– Coraz większej liczbie badaczy zależy na tym, by ich praca naukowa znalazła realne zastosowanie w medycynie czy przemyśle – mówi dr Anna Ajduk, współprzewodnicząca komitetu programowego PSN i prezes Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. – A w tym celu potrzebny jest dialog z osobami, które potrafią przekuć odkrycia z laboratoriów na potrzebny produkt. Konferencja Polish Scientific Networks. Science & Business ma pomóc w nawiązaniu takiego dialogu, wskazać możliwe ścieżki współpracy.

Jak zauważa prof. Dariusz Jemielniak, przewodzący wraz z dr Ajduk komitetowi programowemu konferencji, a także członek Akademii Młodych Uczonych PAN, współpraca nauki z biznesem nie musi mieć koniecznie charakteru wdrożeniowego: – Często mamy do czynienia z tak zwanymi innowacjami społecznymi, które mogą polegać na zmianie zachowań ludzi, albo na nowych zastosowaniach i nowych kontekstach społecznych dla rzeczy, które wcześniej używane były do czegoś zupełnie innego.

Sesje wykładowe PSN będą dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Wśród wykładowców znajdą się Grzegorz Brona (Creotech Instruments SA, Uniwersytet Warszawski), Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”), Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN), Michał Lach (Startup Hub Poland) i Katarzyna Rogiewicz (Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris). Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, w których wystąpią przedstawiciele rządu, agend finansujących badania naukowe, naukowcy i biznesmeni oraz w warsztatach na temat strategii komercjalizacji, zakładania start-upów czy komunikacji między nauką a biznesem.

Na stoiskach przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 (Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu będzie można zasięgnąć informacji o programach finansujących badania stosowane.

Konferencji towarzyszy też projekt „Strefa Łowców Głów” organizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, którego celem jest umożliwienie networkingu między firmami zainteresowanymi rozwojem innowacyjności a potencjalnymi pracownikami – uczestnikami konferencji.

– Chcemy, by nasza konferencja pomogła naukowcom stawiającym pierwsze kroki w komercjalizacji badań i zachęciła do tego typu aktywności tych, którzy się jeszcze wahają. – dodaje dr Ajduk – Mamy nadzieję, że prezentacje zaproszonych wykładowców i panelistów, reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe, zainspirują uczestników do działania oraz będą stanowić swoisty poradnik, jak radzić sobie na styku nauki i biznesu.

 

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: Polish Scientific Networks

Polish Scientific Networks

Poleć innym