Organizacje

POLONIKA – Polonia w północnych Włoszech

Historia Polonii w północnej części Włoszech to nie jest jedna opowieść. Wątków historycznych jest mnóstwo. To, co przyciągało i wciąż przyciąga Polaków do tego pięknego kraju to zachwyt nad bogactwem kultury oraz jego naturalnym pięknem, z których Polacy czerpali na przestrzeni wieków. W bogatej polskiej historii Włoch były także takie momenty, w których przez te ziemie przetaczały się główne nurty polskich dziejów. Ta historia Polski, która toczy się poza jej granicami ma takie same prawa do czczenia i kultywowania jak historia naszego kraju.

Dodaj komentarz

Z takim przekonaniem Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie oddaje do Państwa dyspozycji zakładkę POLONIKA, którą należy traktować, jako projekt żywy i ulegający ciągłym aktualizacjom. Ma ona bowiem gromadzić świadectwa polskiej obecności na terenie północnych Włoch na przestrzeni wieków aż po dzień dzisiejszy. Takie założenie, zważywszy na bogactwo form tych polsko – włoskich związków, przerasta możliwości redaktorów strony. Dlatego też Konsulat wraz z portalem Link to Poland zwraca się do Państwa z apelem o włączenie się do tego projektu.   Prosimy o przesyłanie wszelkich informacji o Polakach przebywających na terenie północnych Włoch na przestrzeni dziejów, dzielenie się dokumentami, zdjęciami, wspomnieniami bądź odkryciami dokonanymi w archiwach, bibliotekach, a czasem na strychach własnych domów. Zapraszamy do tego projektu zarówno mieszkającą tu Polonię jak i wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Pragniemy w ten sposób poznać historię polskiej diaspory w północnych Włoszech i upowszechnić ją szczególnie z myślą o współcześnie żyjących na tych ziemiach Polakach, aby w przeszłości znaleźli motywację do pielęgnowania własnych korzeni i przekazywania tego dziedzictwa nowym pokoleniom.

 

Więcej informacji na stronie: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie

 

Poleć innym