Polscy naukowcy

Polscy Naukowcy w Niemczech

Instytut Zachodni realizuje właśnie projekt sieciowania polskich naukowców pracujących w Niemczech, który ma na celu ożywienie współpracy między polskimi naukowcami przebywającymi po obu stronach Odry. Stworzenie nowej platformy kontaktów ułatwi szukanie partnerów, a także popularyzację wspólnych przedsięwzięć i indywidualnych osiągnięć.

Dodaj komentarz

Niemcy są od lat jednym z największych skupisk polonijnych na świecie. Polacy i osoby o polskich korzeniach stanowią trzecią pod względem wielkości grupę osób o podłożu imigranckim w tym kraju. Na tle wielokulturowego społeczeństwa współczesnych Niemiec Polacy są mało widoczni. Wynika to nie jak niegdyś – z kompleksów, lecz raczej z faktu, że są oni dobrze zintegrowani. W środowiskach naukowych aktywni są także badacze z Polski. Reprezentują oni różne dyscypliny wiedzy i są rozproszeni w ośrodkach na terenie całych Niemiec. Jak dotąd brak jest jednak trwałych form ponadbranżowej współpracy pomiędzy polskimi naukowcami z kraju i przebywającymi w Niemczech. To niezbadany kapitał i niewykorzystany potencjał stosunków polsko-niemieckich.

Realizowany właśnie przez Instytut Zachodni (IZ) projekt sieciowania naukowców służy ożywieniu współpracy między polskimi naukowcami przebywającymi po obu stronach Odry. Stworzenie nowej platformy kontaktów ułatwi szukanie partnerów, a także popularyzację wspólnych przedsięwzięć i indywidualnych osiągnięć.

Polscy naukowcy z Niemiec oraz owoce ich pracy będą promowani zarówno na oficjalnej stronie projektu, jak i w specjalnym folderze, który powstanie na podstawie badań jakościowych. W ten sposób przykłady najlepszych praktyk polskich naukowców z Niemiec zostaną zaprezentowane i udokumentowane dla szerszej publiczności. Przedstawimy nie tylko spektakularne sukcesy czy imponujące badania, ale i meandry codziennego życia naukowców w Niemczech.

Ofertę kierujemy zarówno do samodzielnych badaczy, jak i do pracowników niesamodzielnych oraz doktorantów, przebywający w Niemczech na stałe bądź na pobytach czasowych.

Projekt oferuje:

  • Udział w interaktywnej ponadbranżowej polsko-niemieckiej sieci naukowców
  • Platformę pogłębienia współpracy między polskojęzycznymi naukowcami w Niemczech
  • Narzędzie budowania kontaktów z naukowcami i ośrodkami badawczymi w Polsce
  • Ułatwienie realizacji bilateralnych przedsięwzięć naukowych (projektów, publikacji itp.)
  • Popularyzację informacji na temat indywidualnej pracy naukowej oraz promocję dorobku naukowego w obu krajach

Praktyczne informacje na temat funkcjonowania w niemiecko-polskim kontekście naukowym, np. co do dostępu do sieci instytucjonalnych i nieformalnych, stypendiów i programów wymiany, możliwości finansowania pobytów badawczych czy warunków pracy naukowej w Niemczech i w Polsce.

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dyrektorem Instytutu Zachodniego dr Michałem Nowosielskim udzielonego w berlińskim Radiu Funkhaus Europa na temat projektu: Polscy naukowcy w Niemczech

Szczegółowe informacje: Instytut Zachodni oraz na portalu LinkedIn

 

Poleć innym