Inwestycje

Polska 4. w Europie i 14. na świecie najbardziej atrakcyjną gospodarką

Według raportu UNCTAD, Polska będzie w następnych dwóch latach 4. w Europie i 14. na świecie najbardziej atrakcyjną gospodarką.

Dodaj komentarz

W corocznej ankiecie UNCTAD, pytającej inwestorów o najbardziej atrakcyjne kraje do inwestowania w latach 2013-2015, Polska znalazła się na czwartym miejscu w Europie i na czternastym na świecie. Co prawda, według autorów raportu napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2012 r. Polsce spadł w 2012 r. o 82% jednak wynik ten jest mocno zaniżony przez kapitał w tranzycie* i nie odzwierciedla faktycznego zainteresowania inwestorów Polską.

Z raportu UNCTAD wynika, że wartość globalnych BIZ spadła w 2012 r. o prawie 1/5. Najsilniejsze spadki miały miejsce w krajach rozwiniętych, głównie w UE (ok. 2/3 spadku światowego). Zanotowano je w 22 z 38 gospodarek rozwiniętych, w tym w 16 europejskich. Poziom BIZ w tej grupie krajów spadł o 32%, do poziomu najniższego od prawie 10 lat (0,56 bln USD).

Najmniejsze spadki dotknęły branże produkcyjne (spożywczą, tytoniową, farmaceutyczną) oraz usługi dla biznesu, sektor komunikacji, transportu i  logistyki.

W pozyskiwaniu BIZ na prowadzenie wysunęły się kraje rozwijające się, przyciągające ok. 52% globalnych BIZ. Odpowiadają one również za ok. 1/3 odpływu inwestycyjnego i w tej dziedzinie się umacniają.

Z raportu UNCTAD wynika, że w skali świata wartość projektów typu greenfield spadła w 2012 r. o 1/3. W Polsce, która znalazła się na drugim miejscu pod względem nowych projektów tego typu w całej Unii Europejskiej, wartość ta obniżyła się tylko o 7,6%, do poziomu 11,5 mld USD. Dane dotyczące greenfields pokazują, że o ile spadła przeciętna wielkość projektów, to zainteresowanie inwestorów Polską i zdolność generowania nowych miejsc pracy są wysokie. Te dane to deklaracje inwestorów – stanowią więc znakomity prognostyk dla przepływów inwestycyjnych w 2013 i 2014 r.

* Kapitał w tranzycie to transakcje tzw. Jednostek Specjalnego Przeznaczenia, które na zlecenie korporacji macierzystej ze względów optymalizacji podatkowej dokonują transferów funduszy przez niektóre kraje.

Źródło: PAIiIZ

Poleć innym