Projekty

Polska Fundacja Global Language

Z pasji do współdziałania, z pasji do ludzi, z pasji do Indii.

Dodaj komentarz

Polska Fundacja Global Language to organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie edukacji, opieki medycznej i społecznej w Indiach. Poprzez realizację programów wolontariatu zagranicznego krótkoterminowego Polacy w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dzielą się z podopiecznymi indyjskich organizacji swoimi talentami i czasem.

Istotnym  działaniem Fundacji są wyprawy wolontariackie do Indii, w ramach których każdy uczestnik pomaga w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Indiach,  poprzez osobiste zaangażowanie. Bliskie spotkania z ludźmi, wspólne zajęcia rzemiosła lokalnego, rzeźby, malarstwa, tańca, gotowania, praca na roli i zaangażowanie w budowę  a także pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy i gry na wolnym powietrzu, to tylko niektóre prace podejmowane przez wolontariuszy podczas wyjazdów do Indii, które trwają zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. Dzięki takiemu zaangażowaniu każdego dnia można  być blisko ludności, dotykać ich kultury, poznawać rodzinne tradycje i obyczaje  i dotykać tematy nieporuszane w przewodnikach.

Aktualnie Fundacja Global Language realizuje projekty partnerskie z indyjskimi fundacjami w New Delhi oraz Neyyardam w południowym stanie Kerala.

Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od tego czy masz 20, 30 czy 50 lat, ważne, by nosić w sercu potrzebę pomagania ludziom na krańcu świata i utożsamiać się z przekonaniem, że wolontariat to najlepsza inwestycja w siebie i drugiego człowieka.

Kiedy można wyjechać?

Fundacja działa w Indiach przez cały rok, wolontariusze wyjeżdżają w małych grupach, aktualnie są  w New Delhi. Chętni mogą jeszcze dołączyć w terminie 2-20 sierpień oraz w listopadzie br.

Docelowo Fundacja zamierza stworzyć w Indiach Centrum Inicjatyw Społecznych dla dzieci i kobiet i poczyniła już w tym kierunku kroki. Inicjatywa wymaga jednak wielkiego zaangażowania finansowego, dlatego prosi o  każde, najmniejsze wsparcie. Każda złotówka to  krok milowy w realizacji tego przedsięwzięcia.

BOŚ Bank Oddział w Gdańsku Rachunek: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003

Pomóż Fundacji edukować dzieci i kobiety, leczyć chorych i bezdomnych, dawać radość.

 

Fotografia © Eliza Taworska

 

Szczegóły na www.globallanguage.pl

Profil na FB

fundacja@globallanguage.pl

Poleć innym