Polacy za granicą

Polska jest na dobrej drodze budowania spójnego wizerunku w świecie – relacja z drugiej edycji konferencji „Made in Polska”

W miniony piątek zakończyła się druga edycja konferencji „Made in Polska”. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło dziesiątki uczestników oraz przedstawicieli organizacji i mediów polonijnych z wielu krajów Europy.

Dodaj komentarz

Galeria zdjęć z konferencji

Pierwsza edycja konferencji „Made in Polska” odbyła się 19. września 2014 roku w Marie de 17ème w Paryżu. Wzięli w niej udział dziennikarze, przedstawiciele biznesu, reprezentanci instytucji publicznych, działacze polonijni oraz zaproszeni goście  z Czech, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski oraz Szwecji.

Tegoroczna, druga edycja konferencji miała na celu opracowanie strategii kreacji wizerunku Polski w świecie oraz promocji marki polskiej.

Dwudniowa konferencja odbyła się w budynku Ambasady Polskiej oraz Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Pierwsza część konferencji przebiegała w języku francuskim. Jej treść wypełniło kilka prelekcji połączonych z dyskusją. Danuta Kemblowska-Dupieu oraz Claudine Kieda poruszyły zagadnienia współpracy polskich i francuskich uczelni technicznych oraz wskazały na kierunki działań, dzięki którym współpraca między francuskimi i polskimi uczelniami może przynieść oczekiwane i wymierne rezultaty. Wśród zaproszonych gości był także obecny Pan Jean Launay, deputowany parlamentu francuskiego, prezydent Groupe d’Amitié France-Pologne, wybitny historyk Pan André Kaspi i Jean Michel Coget – ceniony architekt. Na zaproszenie odpowiedział również, jak w roku poprzednim, zastępca mera 17éme arr. Pan Bejamin Mallo, który przedstawił swoje związki z Polską i Polakami.

Piątkowy poranek rozpoczął drugą część konferencji skierowanej do polskojęzycznej publiczności. Po przywitaniu przez Pana Marka Więckowskiego, dyrektora Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz Panią Anitę Wójtowicz, prezesa Stowarzyszenia Florek Entertainment, organizatora Konferencji, rozpoczęto serię prezentacji na temat wizerunku Polski w świecie i postrzegania Polaków we Francji.

Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się między innymi tematy związane z mechanizmami tworzenia się stereotypów i sposobami ich eliminacji. Zostały one zawarte w prezentacji Pani Ewy Gallou. Jej uzupełnieniem była obszerna prezentacja Pani Aldony Kałuży, założycielki portalu StrefaPL, która zaprezentowała rezultaty analizy francuskiej opinii publicznej na temat Polski i Polaków. Wyniki badań zebrane z różnych środowisk pokazały, że w Polsce ciągle brakuje rozpoznawalnych marek, takich jakimi przykładowo może poszczycić się Francja.

W czasie Konferencji nie zabrakło miejsca na przedstawienie aktywności Polaków żyjących poza granicami kraju oraz na zaprezentowanie ich projektów realizowanych w różnych częściach Europy. Zostały one ujęte w prezentacji Pana Jarosława Zarychty, który przedstawił sylwetki prężnie działających aktywistów polonijnych z kilku krajów, bazując na zebranych dotychczas doświadczeniach oraz własnych obserwacjach, ukazując tym samym polskich emigrantów jako marketerów wizerunku Polski i Polaków na świecie.

W czasie prezentacji przedstawiono także przykładów dobrych praktyk w budowaniu wizerunku Polski w świecie z Norwegii, Irlandii czy Holandii. Odpowiednio zostały one ujęte w prezentacjach Łukasza Jakubowa-Kędzierskiego, z portalu nportal.noprzekonującego, by podczas planowania działań polonijnych nie ograniczać się do finansowania z budżetu państwa, lecz wykorzystywać fundusze, kreowane przez nowe media, oraz Pań Joanny Dobosz Chudej, Anny Gapińskiej i Klaudii Kałążnej, które ukazały obraz przedsiębiorczych Polek w Irlandii.

Ostatnią część rozpoczęła prezentacja Pana Piotra Strutyńskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nakreślająca obecny wizerunek Polski w świecie oraz sposoby jego poprawy. Jej kontunuacją było wystąpienie Pana Michała Lipińskiego – dyrektora Konkursu „Teraz Polska”. Zamknięciem konferencji była prelekcja przygotowana przez portal Link to Poland, ukazująca niewykorzystany potencjał Polaków żyjących poza granicami kraju. Mariusz Soltanifar oraz Grzegorz Chęć podkreślili, że wiele szczytnych inicjatyw organizowanych poza granicami Polski, nie trafia do szerokiego kręgu odbiorców, ze względu, na to przygotowywane wyłącznie w jezyku polskim a przez to pomijają społeczność obcokrajowców zainteresowanych Polską i Polakami. To ogromny potencjał, który nie zostaje jeszcze wykorzystany na rzecz budowania wizerunki Polski w świecie, bądź jego poprawy.

Konferencji towarzyszyła wystawa autorstwa Pani Barbary Kłosowicz, zatytułowana „Z Wielkopolski do Paryża”, portetująca wielkich Polaków, którzy na przestrzeni XIX i XX wyemigrowali nad Sekwanę.

Konferencja „Made in Polska”, która z pewnością doczeka się woich kolejnych edycji, pokazała, że Polska jest na dobrej drodze budowania swego spójnego wizerunku. Polska i Polacy, coraz bardziej otwarci na zmiany, mające działać korzystanie na wizerunek kraju a nie zawsze łatwe i wygodne. Bogaty dorobek naukowy​ prelegentów​ i ich zaangażowanie oraz liczne dyskusje zapewniły wysoki poziom merytoryczny ​konferencji​. 

Dzięki działalności aktywnych społecznie Polaków żyjących poza granicami kraju, będącymi, poza turystami, głównymi nośnikami informacji o Polsce zagranicą, wizerunek Polski się poprawia. To oni, w szczególności powinni zostać zaangażowani w budowania marki o nazwie Polska, zaznaczali uczestnicy.

 

Organizatorem konferencji „Made in Polska” jest Stowarzyszenie Florek Entertainement

Link to Poland objął patronat medialny nad konferencją. Reprezentanci portalu Link to Poland byli również obecni na tym wydarzeniu oraz objął patronat medialny nad konferencją.

Galeria zdjęć z konferencji

Więcej informacji o konferencji

Fotografia © Polski portal we Francji – iFrancja.fr

Poleć innym