Gospodarka

Polska liderem ożywienia gospodarczego wśród największych krajów wschodniej części UE

Według raportu Komisji Europejskiej, w tym roku Polska odnotuje największy wzrost gospodarczy wśród największych krajów dawnego bloku wschodniego w Unii Europejskiej. Wzrost ten związany jest ze spadającym poziomem bezrobocia i niższym poziomem inflacji napędzającym popyt krajowy.

Dodaj komentarz

W przedstawionym w Brukseli raporcie Komisja zakłada, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 2,9%, a w 2015 roku – 3,1%, (w porównaniu do 1,6% w roku ubiegłym). Prognoza dla Polski na 2014 rok zakłada również, że będzie to trzeci (po Łotwie i Litwie) najwyższy wzrost w UE.  Według raportu, wzrost gospodarczy w Czechach i na Węgrzech wyniesie w tym roku odpowiednio 1,8% i 2,1%.

Wzrost gospodarczy w Europie Wschodniej przyspiesza dzięki ożywieniu gospodarczemu w strefie euro, która kupuje duże ilości produktów w tym regionie. Lepsze perspektywy dotyczące poziomu zatrudnienia i mniejsze wymagania dotyczące kredytów także sprawiają, że konsumenci zaczynają wydawać coraz więcej.

Lepsze perspektywy ekonomiczne w krajach będących głównymi partnerami handlowymi oraz związany z tym wzrost polskiego eksportu stanowią siłę napędową dla prywatnych inwestycji oraz rynku pracy, co pomaga w ożywieniu konsumpcji – twierdzi w swoim raporcie Komisja. Według raportu prognozy na przyszłość są „nieco lepsze niż obecna ocena wzrostu produkcji potencjalnej.”

Według raportu, ożywienie gospodarcze i związany z nim wzrost poziomu zatrudnienia sprawi, że w 2015 roku poziom bezrobocia w Polsce spadnie do 10,1% (10,4% w 2013 roku), zwiększając poziom dochodów rozporządzalnych. Inflacja wyniesie średnio 1,4% w tym roku i 2% w przyszłym roku (w porównaniu z 0,8% w 2013 roku).

Najszybszy wzrost

Wzrost gospodarczy na Łotwie wyniesie w tym roku 4,2%, co oznacza najszybszy wzrost w całej Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znajduje się Litwa (3,5%). W 2015 roku wzrost gospodarczy w tych krajach wyniesie odpowiednio 4,3% i 3,9%.

Według raportu Komisji, w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Czechach, drugiej największej po Polsce gospodarce we wschodniej części UE, podniesie się o 2,2%, podczas gdy wzrost gospodarczy na Węgrzech pozostanie na poziomie 2,1%.

Według raportu, oparta głównie na eksporcie gospodarka Czech skorzysta na większym zaufaniu biznesu do strefy euro, a także na polityce czeskiego banku centralnego polegającej na osłabieniu korony. W przyszłym roku popyt krajowy „znacząco” wzrośnie, głównie dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy – podaje w swoim raporcie Komisja.

Wzrost gospodarczy na Węgrzech, trzeciej pod względem wielkości gospodarce we wschodniej części UE, będzie napędzany zwiększonym popytem krajowym oraz najniższym od ponad czterech dekad poziomem inflacji, który powoduje wzrost dochodów rozporządzalnych.

Szacuje się, że od 2014 roku roczny poziom konsumpcji gospodarstw domowych będzie ponownie wzrastał. Jest to związane z poprawą poziomu dochodów rozporządzalnych, która wynika częściowo z ograniczenia wzrostu cen i zwiększenia przychodów w sektorze publicznym, ale także łagodniejszymi warunkami przyznawania kredytów związanymi z nową polityką kredytów hipotecznych wspieranych przez państwo – przewiduje Komisja.

Komisja podaje także, że poziom inflacji spadnie w tym roku do 1,2% (1,7% w 2013), a następnie wzrośnie do 2,8% w kolejnym roku.

Artykuł opublikowano dzięki uprzejmości  Bloomberg oraz jego autorki Agnes Lovasz i redaktora Balazs Penz.

Autorka artykułu: Agnes Lovasz, Londyn, alovasz@bloomberg.net

Redaktor odpowiedzialny za przygotowanie artykułu: Balazs Penz, bpenz@bloomberg.net

Fotografia © Francesco Carovilliano

Poleć innym