Inwestycje

Polska w czołówce najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestycji

Perspektywy rozwojowe Polski oraz rozmiar jej gospodarki czynią ją najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Zawdzięcza to głównie stabilnej sytuacji politycznej oraz konkurencyjności rynku pracy.

Dodaj komentarz

W raporcie „Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region” przygotowanym przez PwC we współpracy z Ambasadą Brytyjską Polska znalazła się w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej oferujących najlepsze perspektywy dla inwestorów.

Wysoko oceniona została m.in. stabilność polityczna i kapitał ludzki, przy jednocześnie niskich kosztach pracy. Według ekspertów PwC największym wyzwaniem jest infrastruktura.

Raport dostępny na stronie: PwC

 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym