Wschodzący rynek

Polska w strefie euro – już czas

W styczniu 2015 kiedy Litwa dołączy do strefy euro, spośród krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. już tylko Polska, Czechy i Węgry pozostaną jedynymi gospodarkami posługującymi się walutami narodowymi.

Dodaj komentarz

Złoty spełnił swoją rolę w czasie kryzysu, ale gdyby doszło do trzęsienia ziemi w naszym otoczeniu to pozostawanie poza strefą Euro byłoby dla Polski, dla polskiej gospodarki i polskich obywateli szczególnie niebezpieczne. Gdyby doszedł do Europy czy naszego świata tajfun porównywalny z kryzysem po upadku Lehman Brothers w 2008, to nie przetrwalibyśmy sami  będąc w Europie, w Unii Europejskiej, a nie będąc w strefie euro” tłumaczy wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Pomimo ciążącej presji, dokładna data wejścia do strefy euro nie została wyznaczona. Zanim Polska będzie gotowa do niej przystąpić, Parlament musi uprzednio przegłosować poprawki do Konstytucji.

W styczniu 2015 kiedy Litwa dołączy do strefy euro, spośród krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. już tylko Polska, Czechy i Węgry pozostaną jedynymi gospodarkami posługującymi się walutami narodowymi.

Więcej informacji na: Why Emerging Europe

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym