Gospodarka

Polska – wschodzący lider innowacyjności w krajach V4

Polska ma potencjał by stać się liderem innowacji w regionie – to główny wniosek raportu „Polska – wschodzący lider innowacji na tle Grupy Wyszehradzkiej”, analizującego rozwój innowacyjności w krajach V4. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznaje Warszawę i Kraków za najbardziej innowacyjne ośrodki w regionie, zatrudniające najwięcej naukowców i inżynierów.

Dodaj komentarz

Raport przedstawia drogę jaką przeszły kraje V4 (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) w okresie transformacji gospodarczej, pod kątem rozwoju innowacyjności, która w dzisiejszej globalnej gospodarce w coraz większym stopniu decyduje o konkurencyjności państw i regionów.

Według raportu innowacje w poszczególnych krajach potrzebują dalszych inwestycji i zmian instytucjonalnych. Dane statystyczne wskazują na rosnącą liczbę klastrów oraz wydawanych patentów. Największe różnice rozwojowe widoczne są w sektorze małych przedsiębiorstw, które mają problem z dostępem do finansowania pomimo przedsiębiorczego „know-how”.

Kolejny etap rozwoju działalności innowacyjnej musi koncentrować się na dalszym zwiększeniu inwestycji w badania i rozwój, budowie większej współpracy między środowiskami akademickimi, biznesem oraz władzami, zapewnieniu kapitału dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, innowacji. Jak wskazuje raport, spośród wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej największy postęp i zmiany widoczne są w Polsce jako lidera wschodzącej innowacyjności.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym