Inwestycje

Polska znów na podium

Polska obroniła 1. pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej autorstwa AHK.

Dodaj komentarz

W ocenie ankietowanych przedsiębiorstw kondycja polskiej gospodarki pozytywnie wyróżnia się na tle regionu EŚW. 91% respondentów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą lub satysfakcjonującą.

Na pytanie czy ponownie wybraliby Polskę na miejsce inwestycji 94% badanych inwestorów odpowiedziało twierdząco – to najwyższy, obok Estonii, wynik w regionie. Na ponowną realizację projektu w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydowałoby się 80% respondentów.

Wyniki ankiety potwierdza Dirk Elvermann, prezes Zarządu BASF Polska, który podczas konferencji prezentującej raport podkreślił, że decyzja o ulokowaniu BASF w Polsce była słuszna i jeśli miałby dokonać wyboru ponownie, zainwestowałby w Polsce.

Niemieccy inwestorzy zajmują drugą pozycję na podium pod względem aktywności w projektach obsługiwanych przez Agencję. Zainteresowani są głównie sektorem motoryzacyjnym oraz usług nowoczesnych.

Badanie atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzone zostało przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) wśród ponad 1400 inwestorów niemieckich w 16 krajach regionu.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym