Inwestycje

Polskie firmy inwestują w badania, rozwój i innowacje

Dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym funduszy UE, ale też umiejętne poruszanie się wśród nich, może wpływać na wysokości zysku osiąganego przez polskie firmy. Takie wnioski płyną z V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”. Opracowanie powstało przy współpracy Crido Taxand, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers.

Dodaj komentarz

Badanie pokazuje, że grupa polskich przedsiębiorców zwiększająca wydatki na działalności B+R+I jest coraz liczniejsza. Jeszcze w 2012 roku średni udział w wydatkach firm na B+R wynosił 37%, podczas gdy w 2014 roku stanowił już 47%. Rośnie też liczba przedsiębiorstw, które tworzą własne zespoły specjalizujące się w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej.

Dowodem na rosnące znaczenie prowadzenia własnej aktywności B+R+I i konkurowanie dzięki niej z rynkowymi rywalami, jest chęć ochrony opracowywanych innowacji poprzez ich opatentowanie. Europejski Urząd Patentowy (EPO) odnotował aż czterokrotny wzrost wniosków z Polski w ciągu ostatniej dekady.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

25927

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym