Gospodarka

Polskie produktów rolno-spożywcze w Wietnamie i Korei Południowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wzmocnić obecność polskich produktów rolno – spożywczych w Wietnamie oraz Korei Południowej. Ograniczeniu negatywnych skutków rosyjskiego embarga służyć ma również powołany właśnie Międzyresortowy Zespół w sprawie działań stabilizujących na rynkach owoców i warzyw objętych embargiem Federacji Rosyjskiej.

Dodaj komentarz

W skład Zespołu pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi weszli:  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkowie wyznaczeni przez: Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zespół rozważa różne scenariusze działania, takie jak: przyznanie wsparcia do eksportu, utworzenie funduszy kryzysowych czy uelastycznienie warunków korzystania z ubezpieczeń eksportowych. Dodatkowo, w celu zintensyfikowania promocji polskich produktów, ogłoszono konkurs na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego.

Przed polskimi eksporterami  produktów rolno-spożywczych pojawiła się też szansa na szerszą obecności w Azji Południowo – Wschodniej. W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu z Korei Południowej i Wietnamu.  Zwłaszcza ten ostatni rynek jest uznawany za perspektywiczny dla Polski. W 2013 r. odnotowano tam aż 86% wzrost eksportu polskiej wieprzowiny.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym