Projekty

Polska audycja w Australii – Radio 2 NURFM Newcastle

Od kilku lat Audycji można słuchać na żywo przez internet z dowolnego miejsca, nie tylko w Australii ale na całym świecie. Od lipca 2012 słuchacze którzy z różnych względów nie mogą wysłuchać Audycji na żywo mogą to zrobić w stosownym dla siebie czasie korzystając z linka na stronie internetowej Audycji. Audycja jest obecna na internecie w kilku miejscach, na stronie 2NUR FM, ma swoja strone na stronie Związku Polskiego w Newcastle oraz na WordPress.

Dodaj komentarz

Historia Radia Polskiego w Newcastle rozpoczęła się w 1979 roku. W listopadzie 1979 roku na uniwersytecie w Newcastle odbyło się zebranie dotyczące nadawania wielojęzycznych audycji radiowych. Hanna Burnog, która wzięła w nim udział zgodziła się zostać koordynatorką audycji polskich. W niedługim czasie zaczęła wraz mężem nadawać na falach uniwersyteckiego radia 2NUR FM aucycję ‘Między nami’. W styczniu 1979 roku w odpowiedzi na list informacyjny od Pani Hanny Burnog do Związku Polskiego w Newcastle Zarząd postanowił utworzyć związkowy Komitet Pomocy Radiowej, który miał transmitować audycje Związkowe. Przewodniczącym została pani Hanna Ślusarczyk.

Od maja 1979 roku nowy komitet zaczął nadawać audycje równolegle to audycji Państwa Hanny i Franciszka Burnog. Audycje zatytułowane ‘Echa Ojczyzny’ nadawane były raz w miesiącu. Prowadzący je Państwo Ślusarczykowie nadawali programy o sławnych Polakach, tradycjach polskich, polskich miastach, problemach zdrowotnych, a także poruszali potrzebę znajomości języka polskiego. W przygotowaniu audycji współpracowali J. Wróblewski, dr Berkowska, Zbigniew Żelski (cykl pogadanek o zwierzętach) oraz Andrzej Borzystowski który prowadził audycję a J. Wróblewskim od 1990 roku do momentu jej zamknięcia w roku 1991.

Państwo Burnogowie kontynuowali nadawanie swoich audycji przez 14 lat. Według artykułu z Newcastle Herald opracowali blisko 1000 programów informujących rodaków o wydarzeniach w Polsce i w Australii, o świętach narodowych, uroczystościach oraz wizytach oficjalnych gości i przedstawicieli świata kultury. Państwo Burnog podobnie jak audycja ‘Echa Ojczyzny’ współpracowali z różnymi osobami z miejscowej polonii.

Po kilkuletniej przerwie pod koniec 1999 roku wśród przedstawicieli najnowszej Polonii odżyła idea nadawania audycji polskiej. Renata Złocińska zachęciła Zbyszka Plutę i Alicję Słowik do współpracy i od początku roku 2000 audycja wróciła na antenę radia 2NUR FM pod krótką nazwą ‘Audycja’. Od stycznia 2000 roku do lipca 2012 Audycja była nadawana w co drugi wtorek. Od lipca 2012 Audycja jest nadawana w co drugą sobotę. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Renata Złocińska musiała zrezygnować z udziału w prowadzeniu Audycji. Od 2001 do 2009 roku w studio współpracował ze Zbyszkiem Maciek Wiklendt. Od 2010 swojego głosu w studiu użycza Barbara Pińkowska.

Zbyszek Pluta od początku działania Audycji planował i przygotowywał program. Stałymi punktami programu są – kącik literacki zwany również kącikiem poezji, kącik humoru, koncert życzeń, Sensacje XX Wieku (cykl audycji nadawanych oryginalnie w Radiu Zet), wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski, informacje i ogłoszenia lokalne. Audycja nadaje wyłącznie polskie, łatwe do słuchania piosenki, kierowane do w miarę jak najszerszej grupy słuchaczy.

Od kilku lat dzięki rozwojowi technologii Audycji można słuchać na żywo przez internet z dowolnego miejsca, nie tylko w Australii ale na całym świecie. Od lipca 2012 słuchacze którzy z różnych względów nie mogą wysłuchać Audycji na żywo mogą to zrobić w stosownym dla siebie czasie korzystając z linka na stronie internetowej Audycji. Audycja jest obecna na internecie w kilku miejscach, na stronie 2NUR FM, ma swoja strone na stronie Związku Polskiego w Newcastle oraz na WordPress.

Zbyszek Pluta
Audycja
2NUR FM 103.7 Newcastle

Poleć innym