Muzyka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zmieni oblicze kulturalne Warszawy

Pracownia wybitnego architekta Andrzeja Chołdzyńskiego rozpoczęła prace projektowe związane z przebudową stołecznej siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Inwestycja zmieni kulturowy krajobraz Warszawy.

Dodaj komentarz

Latem 2017 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynku Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie. 29 listopada ubiegłego roku Sąd Konkursowy pod przewodnictwem architekta Tomasza Koniora jednogłośnie wskazał zwycięski projekt, który został złożony przez AMC – Andrzej Chołdzyński Sp. z o.o. sp. komandytowa. W uzasadnieniu werdyktu jurorzy wskazali, że projekt wyróżnia się klarowną strukturą przestrzenną i czytelnym podziałem stref funkcjonalnych.

W rewitalizowanym budynku z 1897 roku zachowana będzie nie tylko nienaruszona przez działania wojenne zabytkowa tkanka, ale także zostaną stworzone nowe przestrzenie, poszerzające dotychczasowy zakres działań Wydawnictwa w warszawskiej siedzibie. Kameralna sala koncertowa w technologii box in box, mediateka, biblioteka i księgarnia, studio nagrań, sala tańca, przestrzenie warsztatowe, archiwa materiałów nutowych czy klub jazzowy pozwolą na prowadzenie bogatego programu artystycznego, fonograficznego, szerokich działań edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej oraz kontynuowanie aktywności wypożyczeniowej w zakresie udostępniania materiałów wykonawczych dla zespołów i orkiestr z całego świata.

– Jestem przekonany, że inwestycja, którą Wydawnictwo podjęło wraz z resortem kultury, zmieni obraz kulturalny Warszawy – mówi dr Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Różnorodna oferta programowa dla różnych kręgów odbiorców, zespolona z rdzeniem naszej aktywności, a więc działalnością wydawniczą, dzięki doskonałej znajomości kulturalnego rynku i pielęgnowanym często od dziesięcioleci relacjom z polskim i zagranicznym środowiskiem muzycznym, jeszcze lepiej pozwoli dbać o rodzimą spuściznę muzyczną. A że będziemy naszą misję prowadzić w pięknie zaprojektowanych przestrzeniach, to wartość, której nie sposób przecenić.

– Jest dla nas zaszczytem możliwość twórczego, aktywnego uczestniczenia w budowaniu wraz z Ministerstwem Kultury i Dyrekcją Polskiego Wydawnictwa Muzycznego społecznie użytecznej, otwartej na świat siedziby tej Instytucji w Warszawie. Zadanie jest niełatwe, ale jak uczy doświadczenie, każde trudności i antynomie dają szansę na wyjątkowy wysiłek i niepowtarzalne rozwiązania artystyczne oraz intelektualne – mówi Andrzej Chołdzyński, architekt.

13 kwietnia 2018 roku w krakowskiej siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego została podpisana umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie”. Tym samym rozpoczęty został kolejny etap inwestycji.

 

Szczegółowe informacje: PWM

Fotografia © Anna Maria Olak /PWM. Od lewej: Andrzej Chołdzyński i Daniel Cichy. 

Poleć innym