Networking

Polsko-gwinejskie rozmowy gospodarcze w Warszawie

– Z satysfakcją odnotowujemy intensyfikację kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami polskimi i afrykańskimi, w tym z Republiką Gwinei. To szczególnie istotna informacja w kontekście ostatnich danych, wskazujących na rosnącą rolę Afryki w gospodarce światowej – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk podczas spotkania z wicepremierem oraz ministrem ekonomii i finansów Republiki Gwinei, Mohamedem Diare.

Dodaj komentarz

Dyskusja ministrów dotyczyła dalszego rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej obu krajów, a także możliwości wzmocnienia współpracy edukacyjnej, w tym wymiany stypendialnej. Strona gwinejska zainteresowana była także podjęciem współpracy z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie finansowania inwestycji, szczególnie w kwestii modernizacji rolnictwa.

– Mamy nadzieję, że obecna wizyta na wysokim szczeblu przyczyni się do rozwoju stosunków polsko-gwinejskich – zwłaszcza dwustronnej współpracy gospodarczej – podkreśliła wiceminister Katarzyna Kacperczyk.

Polska utrzymuje dodatnie saldo w handlu z Gwineą. Nasz eksport do tego kraju wyniósł w 2013 r. blisko 28 mln dolarów, a import 4,1 mln dolarów.

Wymiana handlowa z Gwineą od 2010 r. systematycznie wzrasta. W latach 2012-2013 eksport wzrósł o 39%, a obroty handlowe o 17%.  Pierwsze 4 miesiące br. przyniosły wzrost eksportu o 26% w stosunku do porównywalnego okresu z roku 2013.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fotografia © S. Indra / MSZ

Poleć innym