Networking

Polsko-japońskie stosunki gospodarcze

W Ministerstwie Gospodarki odbył się „Dzień Japoński”. Spotkanie otworzył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, natomiast panel dotyczący perspektyw firm japońskich moderował prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

Dodaj komentarz

– Lata kryzysu to lata naszej prosperity, to wszystko dzięki popytowi wewnętrznemu oraz inwestycjom zagranicznym – powiedział prezes Sławomir Majman rozpoczynając dyskusję.

Jak zaznaczył Dave Deane z Fujitsu, od czasu wejścia na polski rynek profil działalności jego firmy znacznie się zmienił. Firma wprowadza coraz bardziej zaawansowane technologie oraz stawia na jakość. – Nie chodzi nam o tanią siłę roboczą, ale o ludzi wykształconych, z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy są w Polsce – dodał.

Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że to co najbardziej zachęca ich do lokowania kapitału nad Wisłą to oferowane zachęty dla inwestorów zagranicznych, przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, Japończycy zajmują 19 miejsce wśród inwestorów zagranicznych w Polsce.

Spotkanie „Dzień japoński: polsko-japońskie stosunki gospodarcze w perspektywie kolejnych 10 lat” odbyło się 3 lipca 2014r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © PAIiIZ

Poleć innym