Kultura

Powstał Krakowski Klaster Filmowy

Integracja środowiska filmowego i wspólne działania na rzecz kinematografii to zadania nowo powstałego Krakowskiego Klastra Filmowego.

Dodaj komentarz

Klaster zajmować się będzie monitorowaniem działań na rynku branżowym regionu, pozyskiwaniem informacji o planowanych produkcjach, współpracą z instytucjami i jednostkami administracji publicznej realizującymi podobne cele oraz pozyskiwaniem środków unijnych i krajowych, dotacji, grantów na finansowanie rozwoju Klastra oraz rozwoju branży filmowej w regionie. Celem powołanego Klastra są działania na rzecz kształcenia i doskonalenia kadry poprzez organizację szkoleń, seminariów, warsztatów, doradztwa (np. prawnego, technologicznego), spotkań i wykładów ze znanymi osobistościami ze świata filmu. Aktualnie Klaster zrzesza 10 firm.

W KPT działają takie organizacje jak powstała w 2013 roku Digital Entertainment Cluster zrzeszający firmy z branży cyfrowej rozrywki. Dodatkowo w ubiegłym roku powstał Małopolski Klaster makeIT – porozumienie firm działających w obszarze nowych technologii.

 

Kontakt do KKF: biuro@film-krakow.pl

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym