Biznes

Pozytywna ocena Polski przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Stabilność polskiej gospodarki oraz pozytywna ocena makroekonomiczna Polski była warunkiem przyznania Elastycznej Linii Kredytowej dla kraju.

Dodaj komentarz

Przeprowadzony niedawno audyt przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazuje, że stabilność gospodarcza Polski, pozwala na dostęp kraju do Elastycznej Linii Kredytowej przyznawanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Utrzymanie tego trendu potwierdza także stabilność finansową Polski.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym