Biznes

Pozytywne dane na temat przemysłu

Wg najnowszych danych opracowanych przez Markit na zlecenie HSBC, warunki w polskim sektorze przemysłowym poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. W sierpniu wskaźnik PMI wzrósł do 52,6 pkt. z 51,1 pkt. w lipcu. Jest to najwyższy odczyt wzrostu od lipca 2011 roku.

Dodaj komentarz

Na dane PMI wpływ miały trzy główne komponenty, składające się na czynnik: nowe zamówienia, produkcja i poziom zatrudnienia. Liczba nowych zamówień w eksporcie osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia 2011 roku. Analitycy zwracają uwagę na tempo wzrostu produkcji, które było najszybsze od maja 2011 roku. Jednocześnie wzrosła liczba miejsc pracy po raz pierwszy od 12 miesięcy w sektorze.

Poprawa tzw. twardych danych ekonomicznych, takich jak: wzrost produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej jest wyraźnym sygnałem na ożywienie się polskiej gospodarki.

 

Źródło: PAIiIZ

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym