Polacy za granicą

Prawdziwie polski weekend w Denver

W miniony weekend w Denver miały miejsce dwa ważne wydarzenia polonijne – inauguracja działalności nowego odziału Pangea Alliance oraz uroczystość z okazji Święta Niepodłegłości w Polskim Klubie Denver.

Dodaj komentarz

Sobotnie spotkanie inauguracyjne Pangea Alliance w restauracji Belvedere w Denver zgromadziło wielu młodych polskich profesjonalistów mieszkających na Zachodnim Wybrzeżu, kreatywnych, pełnych pomysłów i chęci do działania. Rozmawiano o działalności i projektach Pangea Alliance oraz planach na najbliższą przyszłość, o możliwościach zaangażowania się w lokalną i międzynarodową działaność organizacji. Gościem specjalnym tego wydarzenia był prezes Fundacji Teraz Polska Krzysztof Przybył oraz prezes Pangea Alliance Marta Lefik. Całe spotkanie i dyskusję moderował vice prezes Pangea Alliance Grzegorz Fryc, który inaugurując otwarcie nowego oddziału w Denver powiedział: “Cieszymy się z faktu, że Pangea otwiera swój kolejny oddział w tak ważnym i bogatym w polskie tradycje miejscu jakim jest Denver, Colorado. W górniczej i geologicznej stolicy Stanów Zjednoczonych mieszka wielu wybitnych polskich profesjonalistów, którzy pragną działać, integrować się i tworzyć projekty ze swoimi rówieśnikami w USA i na całym świecie. Wierzymy, że Pangea pod przewodnictwem Katarzyny Żak da im tą szansę i stanie się pozytywnym motywatorem działań, które nie tylko rozbudzą aktywność pośród młodych Polaków, ale również pomogą im rozwijać się w sferze biznesowej, politycznej i zawodowej.”

Kolejnym punktem weekendowych wydarzeń w Denver były obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Polskim Klubie. Wydarzenie to zgromadziło liczną grupę lokalnej Polonii wraz z Konsulem Honorowym Tomaszem Skotnickim oraz gości specjalnie przybyłych do Denver na te uroczystości: Prezesa Teraz Polska – Krzysztofa Przybyła, Prezes Pangea Alliance – Martę Lefik i Vice Prezesa Pangea – Grzegorza Fryca. Organizatorzy tego wydarzenia przygotowali dla przybyłych bardzo ciewkawy program, którego bardzo ważnym punktem było odznaczenie Pani Krystyny Orłowskej Krzyżem Zesłańców Sybiru, którego dokonał Konsul Honorowy Tomasz Skotnicki oraz wręczenie Statuetki Wybitnego Polaka Panu dr Janowi Krasoniowi – najwybitniejszemu polskiemu geologowi. Odbierając nagrodę z rąk prezesa Fundacji Teraz Polska – Krzysztofa Przybyła, Pan dr Jan Krasoń wygłosił niezwykle wzruszające i inspirujące przemówienie, w którym między innymi zachęcił młode pokolenie Polaków do ciągłej edukacji oraz do pogłębiania swoich kwalifikacji w sferze profesjonalnej. Namawiał również rodziców do wspierania młodzieży w ich wysiłkach na rzecz edukacji.

W czasie tej uroczystości wręczono również oficjaną nominację na funkcję dyrektora regionalnego Pangea Alliance Katarzynie Żak.

Tą podniosłą i bardzo pozytywną atmosferę dopełniły występy dzieci z Polskiej Szkoły w Denver oraz występ zespołu „Krakowiaki” – wywołując uśmiech na twarzy każdego z uczestników spotkania.

Polonia amerykańska po raz kolejny pokazała jak jednoczyć się w Święto Niepodległości, jak przeżywać je w sposób przyjazny i pozytywny. Dziękując organizatorom uroczystości, za przygotowanie tak udanych obchodów Pan dr Jan Krasoń powiedział: „- Dziękuję Zarządowi Klubu Polskiego w Denver za przypomnienie nam, którzy pamiętają lata okupacji i reżimu komunistycznego, że wówczas tak ważne Święto Narodowe nie mogło być obchodzone. Dziękuję również, że przez obchody tego Święta i jego ważności w historiii Polski uświadamiani są również Ci, których w tamtych czasach jeszcze nie było na świecie albo byli zbyt młodzi, żeby pamiętać i osobiście doświadczyć owe niezwykle trudne dla tysięcy wspólnych nam rodaków tragiczne lata.

Ponadto, mając na uwadze tą specjalnie ważną uroczystość, osobiście uważam za stosowne, żeby przy tej okazji zwrócić również uwagę na fakt, że mimo iż mieszkamy w tych wielkich Stanach Zjednoczonych Ameryki, jesteśmy przedstawicielami naszej wspólnej Ojczyzny Polski i dlatego też tutaj, również świętujemy i powinniśmy świętować nasze święta narodowe, gdyż przy tych i każdych innych okazjach obserwują nas Amerykanie i wyrabiają sobie o nas i o Polsce odpowiednie opinie.

 

Fotografia © Pangea Media

Poleć innym