Polskie produkty

Prezentacja nominowanych do Godła „Teraz Polska”

27 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie nominacji w Konkursie „Teraz Polska” organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Tegoroczna, XXV edycja, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem oraz wyjątkowo wysokim poziomem.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Konkurs „Teraz Polska” adresowany jest do przedsiębiorców, którzy oferują konsumentom najwyższej jakości produkty i usługi, wyróżniających się nowoczesnymi, innowacyjnymi działaniami. Celem niezmiennie od 25 lat pozostaje promocja polskiej gospodarki. Godło „Teraz Polska” to wyjątkowe wyróżnienie, które umiejętnie wykorzystane pomaga w skuteczny sposób budować markę i  wzmocnić pozycję rynkową. Uznanie, jakim Godło cieszy się wśród Polaków powoduje, że firmy nim wyróżnione efektywnie odróżnić się od swoich konkurentów.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia rokrocznie oceniane są przez Branżowe Komisje Ekspertów. Podobnie jak w latach ubiegłych udział w Konkursie wzięły produkty, usługi, a także gminy oraz instytuty naukowo-badawcze i firmy opracowujące i realizujące na co dzień projekty innowacyjne. Głównymi kryteriami oceny weryfikacyjnej produktów i usług są: jakość, innowacyjność, ocena walorów użytkowych, satysfakcja klientów, wielkość sprzedaży oraz rynki zbytu. W tym roku wpłynęło ponad 100 zgłoszeń rejestracyjnych.

– Tegoroczną edycję Konkursu cechuje wyjątkowo wysoki poziom. Jedynie dwa zgłoszenia spośród wszystkich nadesłanych zostały ocenione negatywnie, a blisko połowa otrzymała na etapie oceny eksperckiej ponad 900 punktów (na 1000 możliwych). – mówi Michał Lipiński, Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród zgłoszeń dominowały te reprezentujące branżę spożywczą. Nie zbrakło także przedstawicieli branży budowlanej czy chemii przemysłowej.

– Choć to już XXV edycja Konkursu, to niezmiennie zaskakuje nas kreatywność biznesowa Polaków. Wśród wszystkich zgłoszeń było kilka nietypowych, niezwykle osobliwych, jak program do zarządzania i optymalizacji procesu produkcji, Cyberoko czy kolekcja płytek ceramicznych zaprojektowana przez Macieja Zienia – podsumowuje Lipiński.

Spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło listę:

  •  48 produktów,
  •  15 usług,
  •  5 innowacji,
  •  4 gmin

nominowanych do Polskiego Godła Promocyjnego w tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

27 kwietnia 2015 nominowani zaprezentowali się Kapitule Konkursu „Teraz Polska” podczas wystawy na Stadionie Narodowym. Jury składające się z blisko 30 autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera w drodze głosowania wybrało zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu.

Laureatów Konkursu „Teraz Polska” oraz „Wybitny Polak” poznamy 8 czerwca 2015 podczas uroczystego Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim.

Zobacz listę nominowanych produktów

Zobacz listę nominowanych usług

Zobacz listę nominowanych innowacji

Zobacz listę nominowanych gmin

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Fotografia © Maciej Chojnowski

Poleć innym