Organizacje

Prezentacja: Stowarzyszenie Polsko-Kosowskie

Kospolanie – tak dla wygody nazwaliśmy się my, czyli członkowie Stowarzyszenia Polsko-Kosowskiego KOS-POL.

Dodaj komentarz

Jesteśmy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania i doświadczenia życiowe wynikające z liczby lat i zawodów. Łączy nas ciekawość świata, fantazja, poczucie humoru, sympatia do ludzi i chęć działania.

Stworzyliśmy grupę, która chce Polakom przybliżać Kosowo, a mieszkańcom Kosowa Polskę. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że nasza działalność oraz informacje zamieszczane na stronie www.kos-pol.eu oraz na Facebook’u przyczynią się do zrealizowania naszego planu, a także pozyskania nowych członków i sympatyków.

Pragniemy poznawać mieszkańców Kosowa podobnych do nas – chcących na lepsze zmieniać swoje otoczenie, otwartych na świat, tolerancyjnych, mających chęć pomagania tym, którzy tego potrzebują.

 

Nasza historia

Historia Stowarzyszenia Kos-Pol zaczęła się od przyjazdu do Polski, 20 lat temu, Haxhi’ego Dulli – Albańczyka z Kosowa, który nauczył się polskiego, dzięki czemu mógł m.in. pracować jako tłumacz naszych  żołnierzy pełniących misję w Kosowie w siłach pokojowych KFOR.

Podczas pełnienia misji, żołnierze z KFOR dowiedzieli się o tragicznym losie Bjondiny Dermaku – dziewczynki z ciężką wadą serca. Życie dziewczynki uratowali polscy lekarze z Łodzi.

Haxhi Dulla, jako tłumacz opiekował się dzieckiem podczas leczenia w Polsce. Nie zapomniał o niej po powrocie z misji do naszego kraju. Jego polscy znajomi wspierali i pomagali finansowo małej Kosowiance, gdy tego potrzebowała. Dzięki niemu coraz więcej osób, z różnych stron Polski, zaczęło interesować się Bjondiną i jej krajem. Zainteresowanie przerodziło się w pomysł założenia stowarzyszenia.

19 grudnia 2012 r. Krajowy Sąd Gospodarczy wpisał do rejestru nasze Stowarzyszenie pod nr 0000443755.

Nasze najważniejsze cele zostały ujęte w statucie stowarzyszenia:

● pogłębianie przez jego członków wiedzy o Kosowie i mieszkańcach Kosowa,

● inicjowanie przedsięwzięć służących propagowaniu w Polsce wiedzy o Kosowie i mieszkańcach Kosowa, zwłaszcza o ich historii, językach i kulturach, a w szczególności zwalczanie niekorzystnych dla Kosowa i jego mieszkańców stereotypów poprzez dostarczanie społeczeństwu polskiemu  szerokiej i obiektywnej informacji o sprawach Kosowa,

● propagowanie wiedzy o Polsce wśród mieszkańców Kosowa,

● wspieranie przedsięwzięć prowadzących do wzajemnego, bezpośredniego poznawania się Polaków z mieszkańcami Kosowa.

 

Fotografia © Stowarzyszenie Polsko-Kosowskie

Poleć innym