Muzyka

Prezentacje: Janusz Prusinowski Trio

Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i kontynuatorzy wiej­skich muzykantów, a zarazem awangardowa formacja o charakterystycz­nym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność – z nowoczesnością.

Dodaj komentarz

Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i kontynuatorzy wiej­skich muzykantów – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Meto, Józefa Zarasia, Piotra i Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka i wielu innych – a zarazem awangardowa formacja o charakterystycz­nym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność – z nowoczesnością.

Rozpoznawalny styl Trio stanowi próbę nowego odczytania naj­ważniejszych elementów wiejskiej muzyki z centralnej Polski. Mazurki – śpiewane, grane, sprawdzone setki razy w tańcu, improwizowane na żywo i… człowiek współczesny. Co można wydobyć z archaicznych, na pozór prostych, a w rzeczywistości wyrafinowanych melodii i rytmów? Okazuje się, że tradycyj­na muzyka polskiej wsi może być punktem odniesienia dla wielu gatunków: poprzez melodykę i rubato bliska Chopinowi, z powodu improwizacji nieodległa bluesowi i jazzowi, kolory­styką przywodząca na myśl muzykę współczesną, ekspresją zaś – rocka.

Obecnie zespół występuje w składzie:

Janusz Prusinowski – skrzypce, śpiew, cymbały, harmonia polska

Piotr Piszczatowski – baraban, bębenek

Michał Żak – flety drewniane, szałamaja, klarnet

Piotr Zgorzelski – basy, taniec

Gościnnie: Szczepan Pospieszalski – trąbka

Od roku 2008 zespół zagrał wiele koncertów, zarówno na wielkich festiwalach (np. Open’er Festiwal World Stage) jak i w mniejszych salach koncertowych – zawsze ku wielkiemu zachwytowi publiczności. Do 2012 Trio koncertowało w więk­szości krajów Europy, w Azji, Kanadzie, USA (m.in. Carnegie Hall NY, Chicago Symphony Center) i – przede wszystkim – w Polsce. Wspólnie z pianistą Januszem Olejniczakiem ze­spół przygotował koncert „Ludowe korzenie muzyki Frydery­ka Chopina”. W roku 2012 powstał unikalny projekt „Kujawy”, angażujący prócz Trio trzech mistrzów muzyki polskiej: Ta­deusza Kubiaka, Tomasza Stańko i Janusza Olejniczaka oraz zespół śpiewaczy Ewy Grochowskiej. Trio koncertowało również z Michałem Urbaniakiem, Arturem Dutkiewiczem i Alimem Qa­simovem. Oprócz koncertów muzykę kapeli można usłyszeć na potańcówkach wiejskich i miejskich Klubów Tańca, w spekta­klach Teatru Narodowego i Teatru Polskiego Radia. Trio prowa­dzi także warsztaty muzyczne i taneczne. W 2008 roku zespół wydał entuzjastycznie przyjętą płytę „Mazurki”, w 2010 zaś „Serce”, nagrodzone Folkowym Fonogramem Roku 2010 w kon­kursie Polskiego Radia.

W październiku 2012 Janusz Prusinowski Trio, wyróżnione tytułem Womex Nominee, zagrało w Salonikach na presti­żowych targach world music WOMEX 2012.

Członkowie Trio swoimi muzycznymi odkryciami dzielą się poprzez kon­certy, warsztaty i zabawy dla dzieci.

Koncerty:

Każdy koncert Trio przygotowuje osobno, dopasowując go do miejsca, czasu, okoliczności i…stanu ducha zespołu. Wśród nich znajdują się muzyczne opowieści na różne tematy:

Mazurki

Serce – Muzyka Polski Centralnej

Narodowe Źródła Muzyki Fryderyka Chopina – wspólny koncert z pianistą (m.in. Januszem Olejniczakiem)

Koncert „Kujawy”

Warsztaty:

Grać, śpiewać i tańczyć członkowie Trio uczyli się od wielu muzykantów, śpiewaków i śpiewaczek, tancerzy i tancerek za co są im wszystkim bardzo wdzięczni. Muzycy uważają, że teraz ich kolej, by przekazywać ten dawny język wyrażania uczuć i doświadczania więzi, dlatego przygotowali dla wszystkich chętnych kilka rodzajów warsztatów na różnym poziomie zaawansowania.

●Tańce Polski Nizinnej – powszechne niegdyś w Polsce tańce zostały prawie całkowicie zapomniane. Oprócz zaniku znajomości podstawowych kroków, zmieniły się także nawyki ciała w tańcu, ekspresja tańczących i zubożały relacje pomiędzy nimi. A jest to sfera ogromnych możliwości. Poznanie prostych kroków tanecznych pozwala nie tylko na odkrycie tkwiącej w nich energii i radości, ale też umożliwia spontaniczną i kunsztowną improwizację poznawanymi sukcesywnie ozdobnikami. Udana zabawa wymaga od tancerzy orientacji w przestrzeni i kontaktu z wszystkimi tańczącymi. Tańczy się nie tylko w parze, ale także w całej grupie.

Warsztaty tańców Polski Nizinnej składają się z czterech modułów:

Tańce korowodowe – chodzony, siemieniec, przytrampywanie;

Tańce wirowe po kole – kujawiak, oberek, wiwat – z wariantami i improwizacją;

Tańce „z figurami” i tańce–zabawy – kozak, dyna, kontro, krzyżok, polka;

●Muzyka Polski Centralnej – warsztaty muzyczne i głosowe

Nauka gry na skrzypcach i śpiewu – Janusz Prusinowski

Nauka gry na bębenku i basach – Piotr Piszczatowski i Piotr Zgorzelski

Nauka gry na flecie drewnianym, klarnecie oraz innych instrumentach dętych – Michał Żak

 

Zabawy dla dzieci:

Podwórko z Mazurkami i Spektakl „Kusy Janek”

 

Źródło: Janusz Prusinowski Trio

Fotografia © Y.Psathas/Womex

Poleć innym