Turystyka

Prezentacje: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane 26 listopada 2008 r., a na siedzibę instytucji wybrano Gdańsk. Przyszła siedziba Muzeum powstaje przy ul. Wałowej, nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta. Otwarcie Muzeum jest planowane w roku 2016.

Dodaj komentarz

Budynek Muzeum ma zajmować powierzchnię około 23 tysięcy m². Na wystawę główną przeznaczono obszar ponad 7 tysięcy m². 1 tysiąc m² będzie przeznaczone na wystawy czasowe. Projekt wystawy został przygotowany przez belgijską firmę Tempora.

Misją Muzeum jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Oprócz funkcji wystawienniczych Muzeum ma odgrywać rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej zostanie położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowić będzie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Celem takiego ujęcia tematu jest oddanie wyjątkowości doświadczenia II wojny światowej, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.

Od początku istnienia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oprócz działalności ściśle muzealnej, polegającej na gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów oraz pracy koncepcyjnej nad wystawą główną, prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Muzeum wydaje publikacje naukowe, organizuje wykłady otwarte, konferencje, debaty publiczne, projekty edukacyjne.

1 września 2009 r. podczas obchodów 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk podpisał Akt Erekcyjny Muzeum II Wojny Światowej i otworzył stałą wystawę plenerową „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol” przygotowaną przez Muzeum. Wystawę podzielono na cztery obszary odpowiadające kolejnym etapom dziejów Westerplatte. Trzecia część koncentruje się na obronie półwyspu we wrześniu 1939 r. W czerwcu 2011 r. otwarto na Westerplatte ścieżkę edukacyjną, która uzupełnia wystawę i służy jako przewodnik po obiektach byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej działającej na półwyspie w okresie międzywojennym. Zarówno wystawa jak i ścieżka zostały przygotowane w językach polskim i angielskim.

 

Fotografie:

© Wizualizacja wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej. Tempora S.A.

© Wystawa „Westerplatte. Kurort – Bastion – Symbol”. Dominik Jagodziński /Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Szczegółowe informacje: Muzeum II Wojny Światowej

Poleć innym