Organizacje

Prezentacje: Stowarzyszenie „Polonik”

„Polonik” rozpoczął oficjalną działalność w marcu 2013, ale z inicjatywy członków Stowarzyszenia już od 2012r. organizowane są działania mające na celu tworzenie więzi między rodakami mieszkającymi w Północno-Wschodnich Włoszech, podtrzymywanie trwałych związków z Polską, jak i te promujące Polskę. Od września 2012 z inicjatywy Stowarzyszenia działa Szkoła i Przedszkole „Polskie ABC” dla dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest promowanie i szerzenie kultury polskiej, tradycji i języka polskiego, wzmacnianie korzeni i tożsamości polskiej. Stowarzyszenie pragnie byc ambasadorem i promotorem kultury polskiej na terenie Regionu Friuli-Wenecja Julijska. Polonik zajmuje się integracją Polaków, jak również niesieniem pomocy rodzinom polskim we Włoszech.

Ważną działalnością Stowarzyszenia jest integracja międzykulturowa. Polonik ma być w założeniu swoistym pomostem łączącym różne kultury, w szczególności polską i włoską, prowadzącym do integracji rodzin i polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami etnicznymi.

Szczególna uwaga Stowarzyszenia skierowana jest na dzieci i młodzież, przede wszystkim polonijną, ich integracja, rozwijanie aktywności, poszerzanie horyzontów itp. Działania Stowarzyszenia kierowane są nie tylko do młodzieży, ale także do osób z nią pracujących. Polonik zajmuje się również edukacja dorosłych: prowadzimy kursy języka włoskiego, angielskiego i polskiego oraz Dyskusyjny Klub Filmowy realizowany w ramach programu Klubu Polskiego działającego przy Stowarzyszeniu „Polonik”.

Stowarzyszenie działa także na polu wsparcia społecznego. Zajmuje się poradnictwem i niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie ze statutem organizujemy wszelkie formy pomocy społecznej. W przyszłości Stowarzyszenie pragnie rozwinąć również wzajemną pomoc poprzez organizowanie i propagowanie banku czasu, jak również podejmowanie konkretnych działań z myślą o wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

Polonik nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera się na pracy wolontariuszy. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy oraz akcje prospołeczne kształtujące poczucie solidarności, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej.

 

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronach: Polonik  | FB | Blog

Poleć innym