Polskie usługi

Projekt Antoni – promocja polskich kompetencji i know-how

Idea Projektu Antoni narodziła się podczas jednej z wielu podróży zagranicznych, przy okazji kolejnego bolesnego zderzenia ze smutną rzeczywistością identyfikującą Poland z Holland…

Dodaj komentarz

Jak wynika z badań TNS OBOP, wiedza przeciętnego Europejczyka na temat Polski i Polaków jest znikoma. Dla przykładu: 72% Brytyjczyków i 62% Francuzów nie wie nic lub bardzo niewiele o naszym kraju.

Inicjatywy rządowe, pozarządowe i obywatelskie przyczyniają się do zmiany komunikacji marki POLSKA oraz do określania kierunku prawdziwej i atrakcyjnej narracji, którą Polska ma się posługiwać. Nadal jednak Polski nie charakteryzuje żaden spójny obraz. Mamy umiarkowanie dobrą opinię i nijaki wizerunek….

…a przecież:

Polska kompetencjami stoi

Mamy w Polsce znakomitych inżynierów, naukowców, specjalistów z wielu dziedzin. Mamy też wybitnych menedżerów, których wiedza i wysokie kompetencje pozwalają na sprawne funkcjonowanie w środowisku, którego rytm wyznaczany jest przez cykliczne i wielokierunkowe zmiany.

Polscy menedżerowie to ludzie o szerokich horyzontach intelektualnych, wykazujący się kreatywnością w działaniu i odwagą w podejmowaniu trudnych decyzji. Są otwarci na innowacje w nauce i biznesie. Mają wewnętrzną niewymuszoną potrzebę samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich wiedza, wszechstronność oraz umiejętności przyczyniają się do sukcesów Polski na świecie.

Polska przedsiębiorczością stoi

Przedsiębiorczość to bez wątpienia narodowa cecha Polaków. Polacy biorą udział i często są laureatami światowych konkursów w branży medycznej, technologicznej czy informatycznej.  Współtworzą największe projekty biznesowe i badawcze, pracują w międzynarodowych zespołach naukowych.

Polska gospodarka nie należy do najprężniej rozwijających się i nie jest ekstremalnie innowacyjna, ale ukształtowana jest przez wykształcenie, pracowitość, talent oraz upór w dążeniu do celu. Branże, które w ostatnich latach stają się strategiczne dla gospodarki powinny mieć środowisko sprzyjające rywalizacji na światowych i europejskich rynkach, bez żadnych kompleksów z naszej strony.

Polska potencjałem stoi

Polacy, zwłaszcza młodzi, to ludzie z wizją, pełni pasji, pomysłów i wytrwałości, których projekty i rozwiązania przyczyniają się do budowy nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju. Polska dysponuje znaczącym potencjałem intelektualnym i rozwojowym, który należy efektywnie wykorzystywać w obszarach dających mu rzeczywiste szanse sukcesu. Nasza wiedza i wszechstronność to największy potencjał do tego, by być żywym nośnikiem pozytywnych cech i wyróżników marki POLSKA.

 

Projekt Antoni

Idea Projektu Antoni narodziła się podczas jednej z wielu podróży zagranicznych, przy okazji kolejnego bolesnego zderzenia ze smutną rzeczywistością identyfikującą Poland z Holland…

Autorem Projektu jest Marcin Rudziakowicz, przedsiębiorca, wizjoner i optymista, który swoją pomysłowością, pasją i zaangażowaniem inspiruje otoczenie do zmian. Projekt otrzymał imię zasłużonego dla ojczyzny Patrioty, Antoniego Rachwalskiego, dziadka Marcina.

Poprzez Projekt Antoni cel do zrealizowania to promowanie polskich kompetencji i know-how na arenie międzynarodowej. To właściwa perspektywa i odpowiedni pryzmat, przez który Fundacja Antoni chce wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i Polaków zagranicą.

Cele, które postawiła przed sobą Fundacja skupione są wokół szeroko pojętych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej gospodarki, biznesu i nauki. Działania realizowane w ramach Projektu przyczynić się mają do zmiany sposobu myślenia o Polsce i Polakach, wzmocnić nasz pozytywny odbiór zagranicą oraz stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania.

Projekt Antoni będzie silnie skoordynowanym działaniem nie tylko na płaszczyźnie krajowej ale również europejskiej. Adresowany jest więc do szerokiego grona przedsiębiorców, organizacji i instytucji zainteresowanych promocją Polski, polskich kompetencji oraz młodych polskich talentów, w obszarach będących w głównym zainteresowaniu projektu, czyli: IT, Zarządzania oraz Project Managementu.

Pierwszym etapem realizacji Projektu będzie badanie przeprowadzone wśród zagranicznych Przedsiębiorców i Inwestorów, Ekspatów w Polsce oraz zagranicznych Studentów z programu ERASMUS, którzy przy pomocy ankiety zweryfikują opinie, poglądy oraz doświadczenia wynikające z ich współpracy z polskimi pracownikami specjalistycznymi oraz przedsiębiorcami.  Etap początkowy projektu zakłada przeprowadzenie badania pilotażowego w Anglii, Francji oraz Niemczech. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowały m.in. British Polish Chamber of Commerce, Polish City Club in London, AHK – Deutsch – Polnische Industrie- und Handelskammer, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz inni.

Kolejne etapy skupione będą wokół przygotowania raportu podsumowującego badanie, analizie wyników oraz organizacji cyklu spotkań i warsztatów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Uwieńczeniem pierwszej edycji Projektu będzie uroczysta konferencja połączona z galą wręczania statuetek Antoni w kategoriach Enterprise oraz PM Talent. Będzie to również doskonała możliwość do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz wysłuchania rekomendacji specjalistów dotyczących współpracy na rynkach międzynarodowych.

Poleć innym