Inwestycje

Promocja terenów inwestycyjnych w gminie Kamień Pomorski

21 sierpnia br. Ratuszu Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Gospodarcze „Inwestuj w Kamieniu Pomorskim”.

Dodaj komentarz

Celem spotkania była promocja terenów inwestycyjnych w gminie Kamień Pomorski, które w marcu 2014 r. zostały włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaprezentowano gminę jako miejsce atrakcyjne do lokowania biznesu oraz korzyści płynące z inwestowania w Województwie Zachodniopomorskim. Z ramienia PAIiIZ w spotkaniu wzięła udział dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Joanna Wolff.

Gmina Kamień Pomorski położona jest w północno – zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w odległości 8 km od Bałtyku. Sektor gospodarczy gminy tworzą w szczególności przedsiębiorstwa usługowe. Najwięcej podmiotów funkcjonuje w branży handlowej, usługowej oraz budowlanej. Ważnym elementem potencjału gospodarczego gminy jest Uzdrowisko Kamień Pomorski.

W bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych miasta Kamień Pomorski zlokalizowana jest Kamieńska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmująca obszar 1250 ha.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Mateusz Ciężyk

Poleć innym