Promocja Polski

Promotorzy Polski 2020 z Małopolski uhonorowani przez Fundację Teraz Polska

26 września br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski”. Uhonorowani zostali: Elżbieta Penderecka, prof. Jerzy Hausner, prof. Jacek Majchrowski, Ryszard Florek, dr Krzysztof Pawłowski.

Dodaj komentarz

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. 

– Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku. Od tego czasu Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego utrwaliła swoją obecność na regionalnych kongresach gospodarczych, m.in. w Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Świnoujściu i Warszawie, a tytułem zostało uhonorowanych już ponad 30 osób. W tym roku po raz pierwszy w Krakowie wręczamy statuetki Promotorom z Małopolski. Fundacja nagradza ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Po raz pierwszy w Krakowie prestiżowy tytuł Promotora Polski 2020 z Małopolski otrzymali:

  • Elżbieta Penderecka, prezes Stowarzyszenia im. Beethovena, promotor polskiej kultury;
  • dr Krzysztof Pawłowski, prezydent pierwszej w Polsce prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu;
  • Ryszard Florek, prezes FAKRO SA, światowego wicelidera produkcji okien dachowych;
  • prof. Jerzy Hausner, ekonomista, organizator kongresu Open Eyes Economy Summit;
  • prof. Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa.

Statuetki laureatom wręczyli: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

– Wizerunek Polski to nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim – ludzie. Warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju . Wśród dotychczas wyróżnionych Promotorów Polski są znamienite nazwiska z wielu dziedzin, jak prof. Marian Zembala, prof. Marek Harat, prof. Arkadiusz Mężyk, Joanna Wnuk –Nazarowa, Katarzyna Bonda, Rafał Blechacz czy Artur Rojek. – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Profesor Jerzy Hausner nie mógł być obecny na sobotniej uroczystości i odbierze statuetkę podczas Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się 17-18 listopada 2020 w Krakowie.

Odbierając statuetki Promotor Polski 2020, laureaci z Małopolski nie kryli wzruszenia.

Elżbieta Penderecka

Ze wzruszeniem przyjmuję to wyróżnienie, tak ważne, bo przyznane w moim rodzinnym mieście, które było tak drogie mojemu mężowi ś.p. Krzysztofowi Pendereckiemu. Mimo, że podróżowaliśmy po całym świecie, z racji zawodu i pozycji męża, to zawsze wracaliśmy do Krakowa. Krzysztof Penderecki uważał, że najważniejsze to znać miejsce, gdzie ma się swoje korzenie, również te artystyczne, a jego korzenie były w Krakowie. Moje również, bo tutaj się urodziłam, tutaj rozpoczęłam pracę społeczną w 1996 roku.

Odbierając dzisiaj statuetkę w pięknej sali ratusza przypomniałam sobie jak stałam tutaj właśnie w 1996 roku prosząc radnych Krakowa, aby przyjęli pod swoje skrzydła Sinfoniettę Cracovia jako Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Dzisiaj jest to orkiestra z międzynarodowym dorobkiem, która służy nam wszystkim jako wspaniały promotor Krakowa i polskiej kultury na całym świecie. Walczyłam wówczas o tę młodą orkiestrę, bo zawsze starałam się promować polską kulturę poprzez młodych artystów, którzy wymagają wsparcia i pomocnej dłoni, szczególnie na początku swojej drogi zawodowej.

Taka była też idea mojego męża, dzięki któremu powstało Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, uważane za jeden z największych ośrodków na świecie doskonalących i promujących młodych adeptów muzyki. Cała moja praca i praca mojego męża służyła promocji młodych, zdolnych artystów. Ciężko dziś jechać w świat i zaczynać karierę artystyczną wśród wielu konkurentów, którzy są na najwyższym poziomie, po najlepszych szkołach. Dlatego postanowiłam się poświęcić młodym, bo bez promocji młodzi artyści nie znajdą miejsca w świecie.

Prof. Jacek Majchrowski

Przyszło mi kierować Krakowem od 18 lat. Jest to miasto specyficzne, jedyne w swoim rodzaju poprzez swoją historię. W Krakowie już w czasach zaborów mieliśmy do czynienia z tzw. turystyką historyczną bo tutaj rodzice przywozili dzieci, aby zobaczyły Wawel i groby królów polskich.

Trzydzieści lat temu przeprowadzono reformę samorządową uważaną za najbardziej udaną ze wszystkich reform jakie zostały przeprowadzone w tym czasie w naszym kraju. Stanowiła ona znaczący krok ku rozwojowi regionów i miast. Kraków rozwinął się w tym czasie pod każdym względem. Dziś jest miastem nie tylko nauki, kultury i turystyki, ale także ośrodkiem przemysłu outsourcingowego i nowych technologii. Jest najbardziej rozpoznawalnym miastem w Polsce. To miasto spotkań, do którego wszyscy chcą przyjeżdżać na kongresy i na koncerty.

Dziękuję Fundacji „Teraz Polska” za to ważne wyróżnienie. Choć na statuetce widnieje moje nazwisko, uważam, że jest to nagroda dla wszystkich moich współpracowników, nie tylko z urzędu, ale również z innych instytucji i organizacji pozarządowych, dzięki którym to miasto odgrywa tak znaczącą rolę.

Ryszard Florek

Dziękuję Kapitule Godła „Teraz Polska”, że dostrzegła jak ważna jest gospodarka w promocji naszego kraju. Chciałbym podkreślić, że przyjmuję wyróżnienie „Promotor Polski” jako dowód uznania nie tylko dla mojej osoby, ale dla całego zespołu Fakro.

Przy tej okazji chciałbym wyrazić podziękowanie klientom za wybór naszych produktów, dzięki czemu dali szanse na rozwój naszej firmy i eksport, co sprawiło, że marka Fakro jest znana na całym świecie. Jeżeli popatrzymy na wielkie globalne firmy to każda z nich zapoczątkowała rozwój w swoich rodzimych krajach. Tam uzyskiwały know-how i pozyskiwały kapitał, a mając mocną pozycję we własnym kraju rozwijały eksport, podbijały rynki zagraniczne a do kraju przywoziły pieniądze w postaci dywidend i zapłaty za produkty i usługi. Kraje, które mają dużo globalnych firm są bogate i stać je na wysokie wynagrodzenia. W ciągu ostatnich 10 lat kraje bogate osiągnęły przyrost bogactwa 3 razy większy niż Polska. To pokazuje, jak mamy dużo do zrobienia, aby wspólnie rozwijać gospodarkę. Największym promotorem kraju jest jego silna gospodarka. A silna gospodarka to nie tylko satysfakcja obywateli, ale przede wszystkim: lepsze wynagrodzenia, wyższy poziom życia, pewniejsza suwerenność i bezpieczeństwo.

Dr Krzysztof Pawłowski

Ze wzruszeniem przyjmuję statuetkę „Promotor Polski”. Uważam, że moją największą chlubą jest ponad 12 tys. absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu, z których bardzo wielu pracuje w firmach międzynarodowych, a wielu wyjechało w świat. Ale nawet jeśli pracują poza granicami naszego kraju – są dumni z tego, że są Polakami a ich ojczyzna prężnie się rozwija.

Poznaj życiorysy Promotorów Polski 2020 z Małopolski!

Szczegółowe informacje: Fundacja Godła Promocyjnego Teraz Polska

Fotografie © Anna Karahan

Poleć innym