Gospodarka

Przedsiębiorczość w Polsce

Ukazała się 12 edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki. W 2013 roku warunki makroekonomiczne sprzyjały rozwojowi firm w Polsce, a 1,6% wzrostu gospodarczego to jeden z wyższych wyników w Europie, czytamy w raporcie.

Dodaj komentarz

W ubiegłym roku zarejestrowano o 2% więcej podmiotów gospodarczych niż w roku 2012. Wśród nowo powstających firm przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 80%). Liczba nowo zarejestrowanych spółek wzrosła aż o 124% co może wskazywać na pozytywne zmiany jakościowe w strukturze nowo powstających przedsiębiorstw. 96% działających firm to mikroprzedsiębiorstwa.

Dzięki znaczącemu, 23% wzrostowi nakładów na prace badawczo-rozwojowe w 2012 r., ich relacja do PKB wzrosła do 0,9%. Wciąż jest to jednak znacznie mniej, niż wynosi średnia UE (2,1%). W dalszym ciągu dużą część wydatków na B+R polskich przedsiębiorstw stanowi zakup gotowych zagranicznych rozwiązań, a nie inwestowanie we własne prace badawczo-rozwojowe.

W raporcie „Przedsiębiorczość w Polsce” wskazano również na projekty ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej m.in. uchwalenie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych oraz przyjęcie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. To co należy jeszcze usprawnić to m.in. zmiany systemowe w obszarze podatków, sądownictwa oraz swobody działalności gospodarczej.

Pełny raport „Przedsiębiorczość w Polsce” dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: „Przedsiębiorczość w Polsce”

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Ilustracja © Ministerstwo Gospodarki. Wykres pochodzi z raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”

Poleć innym