Polscy naukowcy

Przyszłość technologii kwantowych z udziałem Polaków

Międzynarodowe konsorcjum organizacji z sześciu krajów opracowało rekomendację pierwszych standardów protokołów kwantowych i przekazało je 7 stycznia 2019 roku do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej agendy ONZ zajmującej się standaryzacją i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Wśród czternastu organizacji, które opracowały nowe normy komunikacji, znalazł się także zespół z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską.

Dodaj komentarz
Nowe normy komunikacji

Wśród czternastu organizacji, które opracowały nowe normy komunikacji, znalazł się także zespół z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską.

Technologie kwantowe mogą znaleźć zastosowanie w zabezpieczaniu informacji przesyłanych w Internecie (kwantowa dystrybucja klucza), generowaniu liczb losowych (kwantowe generatory losowe), konstruowaniu bardzo czułych sond biologicznych i chemicznych (detekcja kwantowa) oraz mikroskopów o zwiększonej rozdzielczości (kwantowa metrologia). Efektem pracy konsorcjum, którym kierował Hudson Institute z Waszyngtonu, są dwie rekomendacje, dotyczące kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, którego Polska jest członkiem od 1921 roku, zajmie się teraz przygotowaniem i upowszechnianiem na świecie nowych standardów.

Postęp w dziedzinie technologii kwantowych jest możliwy dzięki rozwojowi i miniaturyzacji komponentów systemów kwantowych, który dokonał się w ostatnich latach, rozpoczynając tzw. „drugą rewolucję kwantową” i przybliżając epokę rozpowszechnienia rozwiązań na nich opartych.

W jej obliczu, konieczne jest przygotowanie międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle.

Poza zespołem badawczym z Uniwersytetu Warszawskiego, pozostałymi sygnatariuszami rekomendacji były następujące podmioty: Armafex Partners LLC, Bra-ket Science, BrightApps LLC, Cambridge Quantum Computing, Ciena, Florida Atlantic University, Harris Corp, Hudson Institute, IDQuantique, Institute for National Defense & Security Research, MagiQ Technologies, QuantumXchange, Qubitekk, QuintessenceLabs, Rivada Networks, SK Telecom, oraz SPAWAR Systems Center Pacific.

 

Grupa Badawcza Kwantowych Technologii

Grupa Badawcza „QCAT” zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami na styku optyki kwantowej i materii skondensowanej. Jej celem jest odkrywanie ciekawych zjawisk fizycznych, poznanie możliwości nowoczesnych platform i znalezienie ich potencjalnych zastosowań w technologiach kwantowych. To grupa naukowców teoretyków ściśle współpracujących z doświadczalnikami. Jej domeną są układy zbudowane z optyki zintegrowanej i nadprzewodzących detektorów fotonów, mikrownęki optyczne, a także dwuwymiarowe nanomateriały (np. grafen). Liderem grupy jest dr hab. Magdalena Stobińska – pracownik w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej, w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „First Team” pt. Integrated optics in time-frequency domain: a versatile platform for quantum technologies.

 

Szczegółowe informacje: Grupa Badawcza Kwantowych TechnologiiHudson Institute | ITU – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 

Poleć innym