Robotyka i Kosmos

Raport Oddziaływania Społecznego SENER Polska pokazuje pozytywną rolę sektora kosmicznego

Polski sektor kosmiczny opiera się prawie całkowicie na finansowaniu ze środków publicznych – składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej wraca do naszego kraju w postaci kontraktów dla firm. Opublikowany przez SENER Polska Raport Oddziaływania Społecznego przedstawia, w jaki sposób środki te przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a także jak działalność firmy wspiera realizację celów określonych w Polskiej Strategii Kosmicznej.

Dodaj komentarz


Jednym z głównych celów Strategii jest podniesienie konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego oraz wzrost jego obrotów do poziomu 3 proc. rynku europejskiego. Co prawda, od przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku rozpoczął się szybki rozwój sektora kosmicznego, ale wciąż niewiele przedsiębiorstw zdobyło doświadczenie w tej branży. Sposobem na zwiększanie konkurencyjności krajowego sektora i wielkości kontraktów jest więc między innymi dzielenie się wiedzą i zamówieniami przez firmy, które zdobyły kontrakty ESA. Jedną z nich jest SENER Polska, który uczestniczy w najważniejszych misjach ESA, jak JUICE, ATHENA, czy ExoMars.

„Przemysł kosmiczny stawia bardzo wysokie wymagania, przede wszystkim chodzi o wymagania związane z jakością. Produkcja pojedynczych urządzeń jest mniej dochodowa niż duże zamówienia seryjne. Mimo to branża ta wciąż się rozwija i coraz więcej firm uczestniczy w projektach sektora kosmicznego. Staramy się wspierać ten rozwój poprzez budowanie stabilnego łańcucha podwykonawców i dostawców – mówi dr Ilona Tobjasz, dyrektor rozwoju SENER Polska.

Działalność firmy przyczynia się także do realizacji kolejnego celu strategii – budowy kadr sektora kosmicznego.W 2018 roku SENER Polska kontynuował inwestycje w rozwój zarówno pracowników, jak i studentów, którzy dopie­ro rozpoczynają karierę w przemyśle kosmicznym. W 2018 roku, na edukację i szkolenia pracowników firma przeznaczyła równowartość 5 proc. przychodów ze sprzedaży. Rozszerzony został również program działań eduka­cyjnych skierowanych do ponad 200 studentów zaintereso­wanych inżynierią aerokosmiczną z czterech czołowych uczelni technicznych. SENER Polska uczestniczy także od samego początku w programie stażowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Według ARP, współorganizatora programu, w każdej z trzech zrealizowanych do tej pory edycji to właśnie do SENER Polska była najdłuższa kolejka kandydatów na staż.

Wybrane dane i fakty z Raportu Oddziaływania Społecznego 2018:

  • 60 polskich firm i instytutów współpracuje z SENER Polska przy różnych projektach.
  • 40% to średnia wartość projektu, którą firma dzieli się z polskimi partnerami poprzez kontrakty na usługi i produkty.
  • Od 2012 roku zespół sekcji aerokosmicznej powiększył się 10-krotnie i obecnie liczy 33 wysokiej klasy specjalistów z kwalifikacjami do pracy w projektach agencji kosmicznych oraz organizacji Big Science.
  • Równowartość 5% przychodów ze sprzedaży firma przeznaczyła w 2018 roku na szkolenia i inne działania edukacyjne dla pracowników.
  • 100% pracowników uczestniczy w wewnętrznym programie szkoleniowym.
  • 20% pracowników sekcji aerokosmicznej jest w trakcie współfinansowanych przez firmę studiów.
  • Ponad 200 studentów uczelni technicznych wzięło w zeszłym roku udział w zorganizowanych przez firmę spotkaniach z inżynierami kosmicznymi.
  • 33% zespołu SENER Polska stanowią kobiety.

Z opublikowanym przez SENER Polska raportem można zapoznać się na stronie: Raport Oddziaływania Społecznego

Poleć innym