Gospodarka

Raport the Economist: Złoty Wiek Polski

W brytyjskim tygodniku The Economist ukazał się obszerny Raport Specjalny na temat Polski. Jego autorka przekonuje, że kraj przeżywa teraz największy rozkwit. „Od czasów Jagiellonów, kiedy państwo polskie rozciągało się od Bałtyku po Morze Czarne, Polska nie była tak wpływowa i nie odnosiła tylu sukcesów, jak obecnie”, pisze Vandeline von Bredow.

Dodaj komentarz

Oglądaj video – The Economist

Raport pokazuje Polskę od kilku stron. Autorka przygląda się zarówno polskiej polityce zagranicznej, gospodarce w tym polskiemu rolnictwu, kościołowi, jak i różnicom między wschodem a zachodem Polski.

Kiedy skruszyła się Żelazna Kurtyna, Polska zaczynała praktycznie z pozycji bankruta”, zaczyna swój tekst Vandeline von Bredow, aby od razu dodać z podziwem, że zastosowana 25 lat temu terapia gospodarcza była bolesna, ale pozwoliła krajowi wejść na szybką ścieżkę wzrostu.

Na przykładzie kilku miast dziennikarka pokazała jak zmienia się polska gospodarka. W Gdańsku, przemysł stoczniowy sukcesywnie przestaje być flagową specjalizacją miasta, w którym narodziła się Solidarność. Na horyzoncie pojawili się jednak nowi gracze. Gdańsk wyrasta na hub outsourcingowy i korzysta z międzynarodowego boomu na usługi BSS. Jak podkreśla von Bredow, powołując się na dane Mc Kinsey Global Institute, polski sektor outsourcingowy rośnie najszybciej w regionie i zatrudnia więcej niż ta sama branża w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, Rumunii, Słowacji i Słowenii łącznie. Dziennikarka podkreśla, że obecnie branża outsourcingowa i ofshoringowa w Polsce zatrudnia 120 000 pracowników, czyli tyle samo co powoli kurczące się górnictwo węgla kamiennego – dotychczasowy fundament  polskiego przemysłu.

Wrocław został natomiast ukazany w raporcie jako „uosobienie sukcesu polskiej transformacji”, miejsce które przeszło drogę od totalnej ruiny po II wojnie światowej do miasta aspirującego o tytuł zagłębia polskiego sektora R+D.

Mimo doskonałych efektów, zarówno na polu gospodarczym, jak i w zakresie polityki międzynarodowej, zwłaszcza tej europejskiej, transformacja kraju jeszcze nie dobiegła końca. Wśród wskazywanych w Raporcie kluczowych spraw wymagających dalszego rozwoju znalazły się: modernizacja rolnictwa, wyrównanie różnic między wschodem Polski a bogatymi regionami kraju, palący problem demograficzny, rozwój własnych technologii czy wzmocnienie obecności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Artykuł powstał po wizycie studyjnej Vandeline von Bredow do Polski. W organizację wizyty zaangażowani byli między innymi: PAIiIZ, ARAW oraz Invest in Pomerania.

Oglądaj video – The Economist

Fotografia © Francesco Carovillano

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, the Economist

Poleć innym