Szkoła Liderów

Rekrutacja na Szkolenie Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej działalności, wymianą dobrych praktyk oraz tworzeniem międzynarodowej sieci współpracy, wyślij swoją aplikację do 15 września!

Dodaj komentarz

Młodzi polscy profesjonaliści – wykształcone, ambitne osoby, które realizują się zawodowo za granicą i zdobywają coraz wyższą pozycję w kraju zamieszkania, nie zapominając o swoich korzeniach. Przedsiębiorcy, biznesmeni, pracownicy prestiżowych firm, przedstawiciele wolnych zawodów… ludzie sukcesu, dla których ważna jest Polska i jej wizerunek. Osoby aktywnie działające w organizacjach sieciujących młodych polskich profesjonalistów oraz osoby zaangażowane w budowanie takich środowisk zapraszamy na Szkolenie Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej działalności, wymianą dobrych praktyk oraz tworzeniem międzynarodowej sieci współpracy, wyślij swoją aplikację do 15 września!

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Young Polish Canadian Professionals Association (YPCPA) i jest częścią V edycji projektu Szkołą Liderów Polonijnych, realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 25-29 listopada 2013 roku. W jego trakcie uczestnicy wezmą udział w warsztatach, wykładach i sesjach dyskusyjnych, a także spotkaniach z przedstawicielami kluczowych polskich instytucji współpracujących z polonijnymi środowiskami biznesowymi. Celem projektu jest dyskusja nad modelami funkcjonowania organizacji zrzeszających młodych polskich profesjonalistów, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy między takimi organizacjami. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostaną przedstawiciele od 5 do 10 różnych organizacji z całego świata (maksymalnie po dwóch z każdej).

 

Jeśli chcesz:

● wzmocnić swoje kompetencje liderskie,

● nawiązać kontakty z młodymi profesjonalistami i liderami polonijnymi z innych krajów oraz

● przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,

● podzielić się doświadczeniami z działalności i czerpać z know-how wypracowanego przez YPCPA i inne organizacje obecne na szkoleniu,

● wziąć udział w rozwijaniu międzynarodowego networku młodych polskich profesjonalistów,

a ponadto:

● masz od 20 do 40 lat,

● mieszkasz na stałe poza granicami Polski,

● angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich profesjonalistów w miejscu zamieszkania,

● znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,

● od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie lub politycznie,

● jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

serdecznie zachęcamy do udziału w Szkoleniu Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów odbywającym się w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych.

 

Szkoła Liderów Polonijnych jest realizowana od 2009 roku przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W tym czasie w szkoleniach dotyczących rozwoju liderskiego, działalności polonijnej i budowania wizerunku Polski wzięło udział ponad 300 aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych z 30 krajów świata. Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Podsumowanie poprzednich edycji projektu znaleźć można w dostępnej w 4 językach broszurze zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z Polski i świata, a także możliwość uczestnictwa w dedykowanych elementach kolejnych edycji Szkoły Liderów Polonijnych.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

 

Zgłoszenia składające się z:

● formularza zgłoszeniowego,

● CV,

● Co najmniej 1 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,

● podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie

 

prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 15 września na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie Szkoły Liderów do 22 września.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu znajdują się na stronie Szkoły Liderów

Koordynatorzy Projektu:
Magda Mazur (Szkoła Liderów) magda.mazur@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 65

Paweł Cieślak (Szkoła Liderów) pawel.cieslak@szkola-liderow.pl

tel. 22 556 82 62

Martin Grządka (YPCPA) Martin.Grzadka@gmail.com

 

Do pobrania dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy  (wersja polska)

Formularz zgłoszeniowy (wersja angielska  – choć przypominamy, że szkolenie odbywa się w języku polskim!)

Zasady uczestnictwa

Poleć innym