Szkoła Liderów

Relacja: Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

W dniach 25 czerwca – 7 lipca 2013 roku odbyła się Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, zorganizowana w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych. Wzięło w niej 29 uczestników z 13 krajów Europy Zachodniej – Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Luksemburga, Grecji, Szwajcarii, Holandii i Islandii.

Dodaj komentarz

Kurs rozpoczął się uroczystą inauguracją w Warszawie, w której wzięli udział przedstawiciele prezydium senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person i Barbara Borys Damięcka, posłanka Joanna Fabisiak, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, dyrektor Jacek Junosza Kisielewski z Departamentu Współpracy z Polonią MSZ oraz Maria Belina-Brzozowska z Kancelarii Prezydenta RP. Inauguracyjny wykład o przywództwie wygłosił też Dyrektor Generalny Szkoły Liderów, Przemysław Radwan-Röhrenschef, po czym uczestnicy udali się na pierwsze spotkania w grupach asystenckich. Dzień zakończony został spacerem z przewodniczką po zaułkach Starego i Nowego Miasta, po którym miała miejsce powitalna kolacja.

Następnego dnia rano cała grupa pojechała do ośrodka szkoleniowego w Białobrzegach, gdzie sesją dyskusyjną o tożsamości lidera rozpoczął się pierwszy z bloków tematycznych szkolenia, dotyczący przywództwa. Reszta dnia upłynęła na pierwszej części warsztatu z zakresu bycia liderem i angażowania innych do działania, po której nastąpiła pokazowa debata oksfordzka z udziałem zespołu koordynującego oraz Absolwentów polskich i międzynarodowych programów Szkoły Liderów. Dzień 3 SLP Europy Zachodniej przyniósł dalszą część warsztatu outodoorowego, a zakończony został wieczorną sesją dyskusyjną, tym razem dotyczącą obecności lidera w życiu publicznym lokalnej społeczności i kraju.

Dni 4 i 5 przeznaczone zostały na wizyty studyjne, prezentujące współcześnie działające w Polsce inicjatywy obywatelskie, ich liderów oraz dobre praktyki w zakresie angażowania lokalnej społeczności. Ich koordynatorami byli absolwenci programów Szkoły Liderów: Jarosław Waszczyk (XIII Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego) i  Anna Żygulska (ABC Liderstwa). Piątkowa wizyta miała miejsce w Łodzi, gdzie uczestnicy odwiedzili cztery organizacje. Gabriela Zajfert przedstawiła działalność Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, łączącą różne grupy, takie jak seniorzy, dzieci, młodzież i zagraniczni wolontariusze. Agata Deszyńska i Danuta Sażyn z Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprezentowały system zarządzania wolontariuszami, z którego korzystają liczne organizacje pozarządowe w Łodzi. Spotkanie w klubokawiarni „6 Dzielnica” było okazją nie tylko do obserwacji funkcjonowania miejsca spotkań, dyskusji i promocji kultury, ale także rozmowy z redaktorem naczelnym magazynu Liberte! Leszkiem Jażdżewskim oraz prezesem Fundacji Industrial Błażejem Lenkowskim na temat sposobów promowania idei w dyskursie publicznym. Zwieńczeniem dnia było spotkanie w Przestrzeni Kultur Alternatywnych z jego współtwórcami, Martyną Pabisiak i Adamem Jajo, którzy opowiedzieli o historii powstania tego działającego w dawnej fabryce włókienniczej miejsca spotkań z kulturą alternatywną.

Sobotnia wizyta w Poznaniu skupiła się wokół dzielnicy Śródka oraz działających tam organizacji. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, o której opowiadała m.in. wiceprzewodnicząca zarządu Barbara Sadowska. Omówione zostały także oddziały Barki w innych krajach, przede wszystkim Barka UK, której działalność skupia się na pomocy mieszkającym w Londynie osobom bezdomnym i uzależnionym z terenów Europy Wschodniej. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się też o rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i sukcesach działaczy społecznych w zakresie wpływania na prawodawstwo polskie w tym zakresie. Druga część wizyty poświęcona była tworzeniom partnerstw lokalnych na przykładzie działalności koalicji terenów rewitalizowanych, w której skład weszło kilka organizacji i instytucji działających na terenie Śródki. O wyzwaniach, ale i sukcesach związanych z angażowaniem mieszkańców Śródki w działania integracyjne, społeczne i kulturalne opowiedziały też Anna Żygulska i Patrycja Wosińska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”.

Niedziela, dzień 5 szkolenia upłynął pod znakiem debat oksfordzkich. Po powrocie z Poznania uczestnicy rozwijali i ćwiczyli umiejętności argumentowania i konstrukcji wypowiedzi podczas warsztatów debatanckich, by wieczorem sprawdzić swoje siły w ogniu debaty. Ta część stanowiła wprowadzenie do bloku na temat budowania wizerunku, którego rozwinięciem był dwudniowy warsztat z zakresu budowania wizerunku zarówno swojego, jak i swojego środowiska, prowadzony w formie gry symulacyjnej. Poprzedzony został on panelem na temat wizerunku Polski za granicą, w którym wzięli udział Piotr Erenfeicht z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz dr Marta Hereźniak z Uniwerystetu Łódzkiego, specjalistka z zakresu budowania marki narodowej. Uzupełnieniem tego bloku były dwa wykłady – o budowaniu wizerunku za pośrednictwem mediów społecznościowych (prowadzony przez Bartosza Sokolińskiego, specjalistę z zakresu strategii marketingowych i brandingu) oraz pozytywistycznym podejściu do polskiej kultury i tożsamości narodowej (wygłoszony przez Marka Krawczyńskiego, dyrektora Fundacji „Polska Przyszłość”).

W środę 3 lipca panelem dyskusyjnym z przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Polonią i Polakami z krajów Europy Zachodniej rozpoczął się kolejny blok, dotyczący partnerstw i współpracy. Dwudniowy warsztat z zakresu budowania trwałych relacji i partnerstw uzupełniany był wykładami o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych na działalność polonijnych (w wykonaniu Tomasza Szymczaka, członka zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) oraz prowadzenia działań rzeczniczych (prowadzony przez Piotra Frączka, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych). Zwieńczenie bloku nastąpiło w piątek, podczas serii spotkań w Warszawie. Dzień rozpoczął się w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, gdzie jego attaché prasowy, Piotr Wolski, przedstawił możliwości, jakie Unia Europejska oferuje w zakresie korzystania z praw obywatelskich. Następnie uczestnicy odwiedzili Parlament, gdzie byli gośćmi posłanki Joanny Fabisiak z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, a także uczestniczyli w spotkaniu z senatorem Andrzejem Personem, przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Arturem Kozłowskim, Dyrektorem Gabinetu Marszałka Senatu i byłym Dyrektorem Biura Polonijnego. Po obiedzie miało miejsce spotkanie z profesorem Piotrem Glińskim, socjologiem i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera technicznego rządu, który opowiedział o wizji rozwoju polskiej polityki. Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w drugiej debacie oksfordzkiej.

Zwieńczeniem części merytorycznej programu była prezentacja możliwości rozwoju oferowanych przez Program Absolwenckiego Szkoły Liderów Polonijnych, o którego praktycznym wykorzystaniu następnie opowiedziało troje Absolwentów z różnych krajów: Ania Barycka z Kanady, Adam Kwiatkowski z Polski (poseł na Sejm, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą) oraz Tomasz Pustówka z Czech. Po spotkaniu nastąpiło podsumowanie pracy w grupach asystenckich i ewaluacja, a następnie cała grupa udała się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z przedstawicielami Kancylerii prezydenta RP oraz uroczyste zakończenie Szkoły wraz z rozdaniem dyplomów.

Koordynatorzy projektu serdecznie dziękują wszystkim gościom, wykładowcom, panelistom, trenerom, koordynatorom wizyt studyjnych oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu projektu. Szczególne podziękowania należą się Koordynatorom grup asystenckich: Kasi Kamińskiej, Tomaszowi Pustówce i Bartoszowi Riefowi, którzy pracując bez wytchnienia przez prawie dwa tygodnie służyli uczestnikom radą, wiedzą i inspiracją liderską, a także wydatnie pomagali koordynatorom w ich pracy. Serdecznie dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy wykazali niespożyte siły i motywację, aktywnie biorąc udział w trwającym nieraz kilkanaście godzin dziennie programie merytorycznym, jednocześnie znajdując czas na organizowania zajęć dodatkowych (lekcje tańca, chór, wykłady na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy polonijnej) oraz opracowywanie wspólnych projektów, które mamy nadzieję już niedługo zobaczyć w akcji!

Szkołą Liderów Polonijnych Europy Zachodniej odbyła się w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, organizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Patronat medialny nad projektem objęli: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia, Link to Poland.

Poleć innym