Gospodarka

Rok 2015 przełomowy dla branży energetyki odnawialnej

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, TPA Horwath oraz BSJP opracowały raport „Energetyka wiatrowa w Polsce”. Badanie zbiegło się w czasie z wejściem w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), czyli regulacji wygaszającej stary system wsparcia oparty na zielonych certyfikatach i zastępującej go modelem aukcyjnym. Zmianie ulega też finansowanie rozbudowy portfela OZE.

Dodaj komentarz

Polska energetyka w coraz większym stopniu zmniejsza zależność od tradycyjnych paliw kopalnych, jednak nadal konwencjonalne elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny odpowiadały za wytworzenie 86% produkcji energii elektrycznej w 2014 roku.

W połowie 2015 roku, moc farm wiatrowych w kraju wyniosła 4,1 GW, dla porównania całkowita moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła ok. 38,1 GW. Według założeń systemu aukcyjnego, rząd będzie decydować, ile energii odnawialnej zostanie wytworzonej w danym czasie.

 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

energetyka wiatrowa

Poleć innym