Networking

Rozwój kwalifikacji zawodowych i ograniczenie wykluczenia społecznego w UE

Międzynarodowe Sympozjum „Zwiększenie zatrudnienia w Unii Europejskiej: rozwój kwalifikacji zawodowych i ograniczenie wykluczenia społecznego” odbędzie się 18 lutego 2014 w godz.10.00-16.30 w NH Hotel du Grand Sablon w Brukseli.

Dodaj komentarz

W obliczu niedawnego regresu gospodarczego, rynek pracy i warunki socjalne pozostają niezwykle trudne w Europie. W październiku 2013 r. Eurostat szacował, że przeszło 26 milionów ludzi było bezrobotnych w EU-28 (Państwach członkowskich Unii Europejskiej) z czego przeszło 19 milionów z nich było w strefie Euro. Zwiększenie zatrudnienia w UE jest zatem jednym z głównych priorytetów polityki decydentów.

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ ) stara się promować przybliżenie cyrkulacji rynku pracy, kształcenie ustawiczne oraz ulepszone wsparcie dla osób poszukujących pracy jak również w celu zapewnienia wyrównania szans. Żeby jej działania były skuteczne, UE musi zainwestować w miejsca pracy i pracowników oraz poprawić funkcjonowanie segmentacji rynku pracy poprzez zaznaczenie źle dobranych umiejętności i segmentacji rynku.

Zgodnie ze strategią Europa 2020, ‘’Społeczny pakiet inwestycyjny’’ ma na celu promowanie Inwestycji społecznych w państwach członkowskich, w celu zapobiegania wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji narażonych grup społecznych i zapewnienia im uczestnictwa w społeczeństwie.

To Międzynarodowe Sympozjum, stanowi dobrą okazję do omówienia wyzwań wynikających z aktualnych trendów panujących w bezrobociu w UE. Delegaci będą mieć okazję do zbadania inicjatyw i innowacyjnych projektów, które zostały wdrożone do rozwiązania problemu bezrobocia i wykluczenia społecznego w wymiarze krajowym i krajów członkowskich. Sympozjum to stworzy delegatom możliwość do wymiany najlepszych doświadczeń i omówienia rozwiązań co do zwiększenia zatrudnienia w UE.

Główni  mówcy Sympozjum:

Egbert Holthuis, Kierownik Działu Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji w Komisji Europejskej

Vincenzo Spiezia, Starszy Ekonomista w Międzynarodowym Instytucie Studiów Pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy

Glenda Quintini, Starszy Ekonomista w Dyrektoriacie ds. Pracy i Zatrudnienia Spraw Społecznych OECD

Program i dodatkowe informacje na temat Sypozjum do pobrania: Tutaj (pdf)

Formularz rejestracyjny dla delegatów do pobrania: Tutaj  (pdf)

Rejestracja online

Szczegółowe informacje: Public Policy Exchange

Poleć innym