Wybitni Polacy

Ruszyła druga edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji

Kandydatury do tytułu „Wybitnego Polaka” we Francji można zgłaszać do dnia 28 lutego 2015 r.

Dodaj komentarz

Francuską edycję konkursu „Wybitny Polak”, którego celem jest promowanie osiągnięć wybitnych osobowości polskiego pochodzenia, organizuje Stowarzyszenie Florek Entertainment we współpracy z Fundacją Teraz Polska. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ambasady RP we Francj i i Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Tytuł „Wybitnego Polaka” przyznawany jest w 5 kategoriach:

Biznes: kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą.

Kultura: kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.

Nauka: kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących we Francji.

Osobowość: kandydatami mogą być osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym.

Młody Polak: kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziaływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia kandydata konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza, jak i krótkie uzasadnienie nominacji oraz zebranie przynajmniej 5 podpisów osób popierających kandydaturę.  Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Francji oraz osoby prywatne. Termin zgłaszania kandydatur upływa 28 lutego 2015.

Pobierz:  Formularz kandydatury

 

Laureatów tegorocznej edycji konkursu we Francji poznamy 30 marca 2015 r. Uroczysta Wielka Gala Finałowa z okazji wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Zwycięzcy z Francji automatycznie kwalifikują się do udziału w „Wielkiej Gali Finałowej – Teraz Polska”, która odbędzie się w Warszawie na początku czerwca 2015!

Zgłoszenia kandydatów do francuskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy konkurs@florekentertainment.org lub listownie, na adres:

MDA Association Florek Entertainment N 91,

25 rue Lantiez, 75017 Paris

z dopiskiem „Wybitny Polak we Francji”.

Poleć innym