Gospodarka

Samorząd gospodarczy

Zakończyła się II edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. W ciągu dwóch dni (5-6 kwietnia) w Centrum Kongresowym ICE Kraków gościło niemal 1500 osób, w tym m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, szefowie instytucji państwowych, szefowie miast i regionów Europy, przedstawiciele biznesu, nauki i kultury.

Dodaj komentarz

Samorząd gospodarczy jest ważnym elementem systemu społeczno-ekonomicznego i odgrywa ogromną rolę w gospodarczym rozwoju każdego kraju. Jego długa tradycja w Polsce związana jest z krakowską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Samorząd gospodarczy to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców reprezentujące interesy gospodarcze jego członków, działające na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w kontaktach z organami władzy państwowej. Na ziemiach polskich zaczął intensywnie rozwijać się w okresie zaborów, kiedy w każdej z okupowanych części Polski obowiązywały inne waluty i systemy podatkowe. Uznano wówczas, że najlepszym rozwiązaniem, mającym na celu ujednolicenie rynku wewnętrznego, będzie skupienie wszystkich grup przedsiębiorców w izbach samorządowych. Oznaczało to uznanie samorządu gospodarczego za podmiot administracji publicznej, równorzędny administracji rządowej i samorządowi terytorialnemu. Pierwszą izbą na ziemiach polskich, powołaną w 1850 r. była krakowska Izba Handlowa i Przemysłowa

Od tej pory izby gospodarcze były nośnikiem innowacji i stymulatorem rozwoju gospodarczego, co widać na przykładzie IPH w Krakowie. Izba wniosła ogromny wkład w rozwój ubogiej i zaniedbanej Galicji. Jej założyciele sprowadzili do Krakowa pierwsze maszyny parowe stosowane w produkcji, wspierały powołanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i rozwijały lokalny przemysł.

Obecnie Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie należy do najważniejszych partnerów krakowskiego samorządu. Z powodzeniem działa na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i likwidowania barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Jest inicjatorem i gospodarzem wielu spotkań poświęconych problemom ekonomicznym i filarem powołanego przez prezydenta Krakowa Porozumienia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Szerokie kontakty IPH z podobnymi organizacjami za granicą wzmacniają więzi Krakowa z miastami partnerskimi, promują jego dziedzictwo i potencjał gospodarczy. Członkowie Izby wspierają samorząd w rozwiązywaniu bieżących problemów i w planowaniu przyszłości gospodarczej miasta, wnoszą własny, cenny wkład w rozwój, opartej na wiedzy gospodarki, we wdrażanie innowacji, w zacieśnianie więzi pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.

Zadaniem stojącym obecnie przed izbami będzie dążenie do właściwego kształtu samorządu gospodarczego i uzyskanie dla reprezentacji przedsiębiorców pozycji podobnej do tej, jaką mają analogiczne organizacje w najbliższych nam kulturowo, kontynentalnych krajach Europy.

 

 

Więcej informacji na stronie: Kraków | Europejski Kongres Samorządów

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym