Polscy naukowcy

Science: Polish Perspectives – Fundacja Polonium łączy polskich naukowców za granicą

Postęp w nauce wymaga przekraczania granic. Granic poszczególnych instytutów, dziedzin czy państw. Dlatego na mobilność naukowców, zwłaszcza tych młodych, kładziony jest na całym świecie tak duży nacisk. Prowadzi to do rozproszenia nas, Polaków, po świecie. Aby wyjść naprzeciw istniejącemu trendowi mobilności, i równocześnie jak najlepiej wykorzystać jej potencjał, w 2016 roku grupa młodych polskich naukowców powołała do życia Fundację Polonium. Jej głównym zadaniem jest łączenie polskich naukowców na całym świecie. Jesienią 2017 roku odbędą się dwa wydarzenia organizowane przez Fundację Polonium: Science: Polish Perspectives w Cambridge i Berlinie.

Link to Poland jest patronem medialnym Science: Polish Perspectives.

Dodaj komentarz
Fundacja Polonium łączy polskich naukowców za granicą

Początki Fundacji związane są z konferencją popularnonaukową Science: Polish Perspectives (SPP), która od 2012 roku organizowana jest corocznie, na przemian w Oxfordzie i w Cambridge. Wydarzenie to łączyło polskich naukowców pracujących i studiujących za granicą, na początku głównie w Wielkiej Brytanii, by z czasem wzbudzać coraz większe zainteresowanie również w innych krajach.

Fundacja rozszerzyła swoje działania opierając się na trzech filarach: Community (budowanie społeczności), Research (badania polskiej diaspory naukowej) i Outreach (aktywizacja społeczności poprzez popularyzację nauki). Fundacja łączy polskich naukowców na całym świecie i pomaga budować społeczność poprzez serię wydarzeń pod szyldem „Science: Polish Perspectives” (SPP). Największym wydarzeniem serii jest konferencja SPP. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, od 2016 roku odbywają się tzw. SPP Meetups, czyli seria mniejszych wydarzeń w różnych miastach Europy (dotychczas odbyły się one w Sztokholmie i Delft, jesienią tego roku również w Berlinie). SPP Meetups przybierają różny kształt – od kameralnych spotkań w niewielkim gronie, aż po wydarzenia konferencyjne na kształt SPP, którego przykładem jest tegoroczny SPP Meetup w Berlinie

Plany na najbliższe miesiące

Jesienią 2017 roku odbędą się dwa wydarzenia organizowane przez Fundację Polonium:

– Science: Polish Perspectives 2017 – coroczna popularnonaukowa konferencja, w tym roku w Cambridge, 3-4 listopada 2017

– SPP Meetup Berlin 2017 – pierwsze spotkanie polskich naukowców pracujących w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych, które będzie miało miejsce 13-14 października 2017.

Organizatorzy obu wydarzeń podkreślają, że ich celem jest szeroko pojęta popularyzacja nauki oraz wymiana myśli i doświadczeń. Konferencje umożliwiają uczestnikom nie tylko poznanie się i zbudowanie sieci kontaktów, ale również tworzą platformę współpracy między polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach. Zarówno SPP 2017 jak i SPP Meetup Berlin odbywają się w języku angielskim, dlatego mogą w nich brać udział również osoby nie mówiące po polsku.

Science: Polish Perspectives 2017

W pierwszy weekend listopada w St John’s College w Cambridge naukowcy i wszyscy zainteresowani będą mieli okazję posłuchać jak co roku prezentacji zaproszonych gości – w tym roku wykłady przygotują Dr Magda Bieńko z Karolinska Institutet zajmująca się biologią komórkową, Prof. Victor Tybulewicz, immunolog z Francis Crick Institute oraz Imperial College London, Prof. Marta Kwiatkowska z University of Oxford, która opowie o tym kiedy ufać robotom oraz Dr Natalia Nowakowska, również z University of Oxford, która przybliży słuchaczom dynastię Jagiellonów.

Częścią programu będą też 10-minutowe prezentacje uczestników z różnych dziedzin nauki oraz sesje posterów. Dla uczestników przewidziano też możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz w dyskusjach panelowych. Uroczysta kolacja, która jest już tradycją na zakończenie konferencji, będzie miała miejsce w reprezentatywnym  Fitzwilliam College.

SPP2017 odbywa się pod patronatem Ambasady RP w Londynie ze wsparciem Fundacji Nauki Polskiej oraz Boston Consulting Group. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

SPP Meetup Berlin 2017

Tegoroczny SPP Meetup w Berlinie również przyjął formę konferencji. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje abstrakty na jedną z trzech form prezentacji – 15-minutowa popularnonaukowa prezentacja na temat swoich badań, poster lub 3-minutową prezentację w formie zbliżonej do tej z konkursu FameLab. Zgłoszenia otwarte są do 27. sierpnia. Przewidziane są również warsztaty i dyskusja panelowa o współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami, a także część startupowa, gdzie zaprezentują się firmy, których początki były związane z nauką.

Wśród zaproszonych wykładowców są: Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, laureatka prestiżowych grantów Fundacji Nauki Polskiej, w tym Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej „Nicolaus Copernicus” oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze; Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, była prezydent Rady Naukowej CERN, oraz Dr Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w Banku Światowym.

SPP Meetup Berlin 2017 otrzymał jak do tej pory wsparcie od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Fundacji Nauki Polskiej, firmy konsultingowej Exponent, Ambasady RP w Berlinie oraz Wydziału Konsularnego Ambasady.

 

Szczegółowe informacje: Fundacja Polonium | FB – wydarzenie SPP Meetup Berlin | Call for Abstract

 

Poleć innym