Networking

Semi Serwis S.A poszukuje partnerów biznesowych z Norwegii i Holandii

SEMI SERWIS S.A nawiąże współpracę z firmami holenderskimi i norweskimi z branży energetycznej, stoczniowej lub mechanicznej.

Dodaj komentarz

SEMI  SERWIS S.A  nawiąże współpracę  z firmami holenderskimi i norweskimi (z branży energetycznej, stoczniowej, mechanicznej), które są zainteresowane wsparciem w postaci dostarczania wykwalifikowanego personelu jak również zlecaniem prac związanych z budową, naprawą, remontem na różnego rodzaju rafineriach, kotłach energetycznych itp.

Podstawowym przedmiotem działalności SEMI SERWIS SA są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych i rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze i montażowe wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz rurociągów ze stali czarnej i nierdzewnej,

Pracownicy  firmy   posiadają  ugruntowaną wiedzę, zdobytą podczas wielu projektach, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje około 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni spawalnicy to inżynierowie posiadający świadectwa IWE oraz IWI.

Ponadto SEMI SERWIS realizuje duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracując z największymi przedsiębiorstwami z  branży energetycznej w roli znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy.

Kontakt:
Joanna Rogozińska
Semi Serwis SA, ul. Zbożowa 7, 09-410 Płock
tel. 24 268 10 37 / kom. 608 368 005
e-mail: j.rogozinska@tapserwis.pl
www.semiserwis.pl

Szczegółowe informacje: Krajowa Izba Gospodarcza

Poleć innym