Networking

Seminarium FIRMA-IDEA: Zarządzanie firmą-ideą – systemy, strategie, modele, zasady

Open Eyes Economy on Tour – ogólnopolski cykl wydarzeń promujących koncepcję ekonomii opartej na wartościach kończy swą europejską wędrówkę w rodzimym mieście! Już 26 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się seminarium FIRMA-IDEA: Zarządzanie firmą-ideą – systemy, strategie, modele, zasady. Będzie ono podsumowaniem wcześniejszych spotkań w ramach bloku FIRMA-IDEA, poświęconych wybranym aspektom zarządzania w organizacjach tego rodzaju, w szczególności – przy wykorzystaniu podejścia procesowego.

Dodaj komentarz

Firma-idea

Open Eyes Economy on Tour to seria konferencji poświęconych nowej idei – gospodarce, która bazuje m.in. na zrównoważonym rozwoju. Zwieńczeniem całorocznych spotkań, odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest Open Eyes Economy Summit. Trzecia edycja kongresu odbędzie się 20–21 listopada 2018 w Krakowie. 

Celem krakowskiego seminarium jest prezentacja i wymiana poglądów na temat specyficznych problemów z zakresu zarządzania w firmie-idei i sposobów ich rozwiązywania, przy uwzględnieniu identyfikacji i oceny realizowanych procesów oraz ich projektowania i doskonalenia.

Podczas seminarium prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK oraz dr Tomasz Małkus z Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także prof. dr hab. Piotr Banaszyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Seminarium otworzy wystąpienie Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK-u.

Podczas swoich wystąpień goście zwrócą uwagę na zagadnienia metodologii procesu zarządzania – zarówno w wymiarze strategicznym, tj. tworzenia modelu biznesowego i kreowania strategii firmy-idei, jak i w odniesieniu do procesów operacyjnych, tj. stosowania szczegółowych zasad, metod i technik zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

Seminarium FIRMA-IDEA: Zarządzanie firmą-ideą – systemy, strategie, modele, zasady
26 października, godz. 10.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 12

Wstęp wolny.

 

Open Eyes Economy on Tour

Open Eyes Economy on Tour to cykl wydarzeń poświęconych nowej idei – gospodarce, która bazuje na relacjach i wartościach. Zwieńczeniem całorocznych spotkań odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą jest Open Eyes Economy Summit, którego trzecia edycja odbędzie się 20 – 21 listopada 2018 w Krakowie.

Głównymi Partnerami OEE on Tour 2018 są Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie.

 

Więcej informacji na temat Open Eyes Economy Summit oraz koncepcji Firmy-Idei można znaleźć na:  OEES | Firma-Idea

Poleć innym