Wschodzący rynek

Spadek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w IPO Watch Europe

GPW chce stać się spółką skoncentrowaną na potrzebach klientów. Giełda zamierza nie tylko wzmocnić się w kluczowych dla niej obszarach działalności, ale także osiągnąć wzrost opierając się na istniejących wewnątrz grupy kapitałowej kompetencjach.

Dodaj komentarz

Po spadku liczby debiutów giełdowych w ostatnich miesiącach, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zaktualizowała strategię do 2020 r. Giełda chce oprzeć swój wzrost na 6 filarach: płynnym rynku akcji, rozwiniętym rynku długu korporacyjnego i skarbowego, konkurencyjnym rynku instrumentów pochodnych, atrakcyjnym dla różnych grup inwestorów rynku towarowym, kompleksowej ofercie informacyjnej dla inwestorów i emitentów oraz nowych obszarach biznesowych w ramach kluczowych przewag konkurencyjnych.

„Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć wzrosty przede wszystkim dzięki uatrakcyjnieniu naszych produktów i usług oraz lepszemu dostosowaniu ich do rzeczywistych potrzeb naszych klientów” wyjaśnia Prezes GPW, Paweł Tamborski.

GPW chce stać się spółką skoncentrowaną na potrzebach klientów. Giełda zamierza nie tylko wzmocnić się w kluczowych dla niej obszarach działalności, ale także osiągnąć wzrost opierając się na istniejących wewnątrz grupy kapitałowej kompetencjach.

Więcej informacji na: Why Emerging Europe

Fotografia © Why Emerging Europe

Poleć innym