Polacy za granicą

Spotkania dla Polaków w wieku 50+

Merseyside Polonia informuje o wznowieniu sobotnich spotkań dla Polaków 50+.

Dodaj komentarz

Sukces projektu “Kawa czy herbata?” skierowanego do polskich seniorów zachęcił organizację do kontynuowania spotkań dla dotychczasowych uczestników, ale także do podjęcia prób dotarcia do nowych seniorów, którzy chcieliby dołączyć do grupy i brać udział w cotygodniowych spotkaniach – w tym warsztatach, wycieczkach, wyjściach do muzeum, czy spotkaniach informacyjnych. W ramach projektu prowadzone są również bezpłatne zajęcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym z polskim lektorem oraz gromadzona jest biblioteczka z polskimi i zagranicznymi tytułami.

Projekt adresowany jest do Polaków w wieku lat 50 i więcej, którym dokucza izolacja w obecnym, nowym środowisku. Inicjatywa ta jest finansowana ze środków LCVS/United Way przy wsparciu Liverpool City Council.

Przyczyny wyobcowania mogą być różne – zarówno bariera językowa jak i brak znajomych i przyjaciół w nowym miejscu zamieszkania. Większość nie zna języka angielskiego, nie ma tutaj znajomych, nie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Merseyside Polonia.

Jest to projekt pilotażowy, mający na celu rozpoznanie potrzeb tego konkretnego środowiska, stworzenie przestrzeni, gdzie mogłyby one być realizowane. Jego celem  jest umożliwienie beneficjentom poznanie nowych znajomych oraz stanie się pełnowartościowymi i pewnymi siebie członkami szerszej społeczności.

Wychodząc naprzeciw konkretnym oczekiwaniom, do tej pory praca  Merseyside Polonia opiera się na:

  • cotygodniowych spotkaniach ”Kawa czy herbata?” (każda sobota, godz.15.00 – biuro Merseyside Polonia)
  • cotygodniowych lekcjach języka angielskiego (każda środa godz. 18.00 – biuro Merseyside Polonia)
  • organizacji małej biblioteczki z polskimi pozycjami dla uczestników projektu oraz wolontariuszy Merseyside Polonia
  • organizacji i planowaniu wycieczek  po Liverpool
  • organizacji sesji informacyjnych na interesujące beneficjentów tematy – w najbliższych planach spotkanie z przedstawicielami NHS oraz Jobcentre Plus
  • organizacji spotkań literackich

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o projekcie lub przyłączyć się do spotkań, proszę pisać na adres: info@merseysidepolonia.com

 

Merseyside Polonia jest organizacją charytatywną, której celem jest rozwijanie pozytywnych relacji między Polonią i lokalną ludnością. Merseyside Polonia organizuje imprezy inspirowane polską kulturą, sztuką i historią. Organizacja inicjuje projekty kulturalne, a także prowadzi forum dla polskich organizacji w Merseyside oraz polskich przedstawicieli  lokalnego biznesu.

Więcej informacji na stronie: Merseyside Polonia oraz drogą mailową: seniors@merseysidepolonia.com.

Poleć innym