Ośrodki i centra naukowe

„Stosunki Międzynarodowe. Polsko-brytyjskie studia strategiczne” – ostatnie dni rejestracji

Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie prowadzi nabór na studia magisterskie na kierunku „Stosunki Międzynarodowe. Polsko-brytyjskie studia strategiczne”. Rejestracja potrwa do 20 lipca 2014.

Dodaj komentarz

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu Nauk Politycznych UJ (www.inp.uj.edu.pl), w skład której wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy dyplomacji. Program studiów obejmuje trzy moduły: e-learning, konsultacje w Londynie oraz zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie podczas dwóch tygodniowych zjazdów w lipcu i lutym.

Profil absolwenta:
Absolwent kierunku posiada przygotowanie do pracy w urzędach i instytucjach związanych z szeroko rozumianymi współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, instytucjach Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie praktyki tworzenia strategii międzynarodowych (politycznych i gospodarczych), bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. Uzyskuje tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Formuła studiów:
Ogromną zaletą studiów jest ich elastyczność i innowacyjność. Wykorzystanie najnowszych technik e-learningu oraz formuła dwóch tygodniowych zjazdów pozwalają łączyć studia na najlepszym polskim uniwersytecie z pracą w Wielkiej Brytanii.

 

Szczegółowe informacje oraz program studiów dostępne są na stronie: Polskiego Ośrodka Naukowego UJ

Poleć innym