Networking

Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą – wsparcie dla biznesu

Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenia stowarzyszeń polskich przedsiębiorców funkcjonujących od lat na zagranicznych rynkach? Jakie zasady i narzędzia współpracy trzeba stworzyć by uczynić je profesjonalnymi instytucjami i prawdziwymi ambasadorami polskiej gospodarki na świecie? I jaką rolę w tym procesie mogłoby odegrać Ministerstwo Rozwoju? Kwestie te były głównym tematem rozmów w czasie konferencji odbywającej się 6 listopada 2017 w siedzibie PAIH w Warszawie. Wydarzenie to było częścią I Forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji Biznesowych Działających za Granicą.

Dodaj komentarz

Wsparcie biznesu oraz promocja i rozwój kontaktów gospodarczych między Polską i innymi krajami

Obecnie na świecie istnieje ponad 40 polskich izb handlowych i organizacji biznesowych funkcjonujących pod różnymi nazwami. Pomimo wielu różnic w zakresie ich struktury, strategii i intensywności działania czy poziomu profesjonalizmu, łączy je wspólny cel: wsparcie biznesu oraz promocja i rozwój kontaktów gospodarczych między Polską a krajem, w którym działają.

Niepodważalną siłą tych organizacji są ludzie, którzy je tworzą. Są to głównie osoby prowadzące swoje własne firmy, praktycy doskonale znający lokalne rynki, prawo czy kulturę biznesu danego kraju, mający wiele ważnych kontaktów w kręgach biznesu, mediów czy w środowisku rządowym.

Do tej pory Polskie Izby Handlowe za granicą utrzymywały ze sobą sporadyczne kontakty, dlatego zrodził się pomysł stworzenia jednolitej struktury, która pomoże połączyć sił, wiedzę, doświadczenie i da narzędzia do regularnej współpracy. I taką właśnie platformę łączącą ten potencjał ma stanowić powołane do życia Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą.

W skład Stowarzyszenia wchodzą m.in. Norwegian-Polish Chamber of Commerce (NPCC), Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej (PAIWG), Polish-American Business Club w New York, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa we Francji (PIPHF), Polska Izba Handlowa w Niemczech, Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa w Hiszpanii, Polska Izba Handlowa w Królestwie Niderlandów, Argentyńsko-Polska Izba Handlowa w Argentynie, czy Serbsko-Polska Izba Handlowa w Serbii.

Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą (SPIHG)

Inicjatorzy powstania platformy współpracy Polskich Izb Handlowych za granicą, mają nadzieję, że taka organizacja będzie motorem polskiego rozwoju gospodarczego i stanie się bardzo ważnym elementem tworzonego właśnie ekosystemu wspierania polskich firm za granicą i procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Celem Stowarzyszenia jest budowanie silnej marki Polska, zmiana wizerunku polskiego biznesu, zwiększenie rozpoznawalności produktów „made in Poland”, pokazanie Polski jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów, ujednolicenie i intensyfikacja promocji polskiego eksportu, profesjonalna pomoc polskim eksporterom na rynkach docelowych i wsparcie polskiego eksportu.

Kapitał finansowy, czas, wiedza i kontakty to elementy niezbędne w ekspansji zagranicznej

W prowadzonej w czasie konferencji dyskusji m.in. na temat głównych barier ograniczających wejście polskich firm na rynki zagraniczne przedstawiciele Izb jednogłośnie wymieniali czas – niezbędny do poznania danego rynku, jego uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych, prawnych, niezbędny do nawiązania kontaktów i relacji biznesowych oraz brak wystarczającego kapitału na inwestycje i nieznajomość języka danego kraju. Bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym ekspansję polskich firm na rynki europejskie, mimo istniejących przepisów o swobodnym przepływie towarów i usług, są też często wewnętrzne regulacje różnych krajów.

Misją Izb Gospodarczych i powstałego Stowarzyszenia będzie zatem również stworzenie silnej grupy lobbingowej polskich przedsiębiorców będącej partnerem dla polskiego Rządu. Tak by można było wzajemnie się informować i interweniować na etapie pierwszych sygnałów napływających od firm na temat nieuczciwej konkurencji, czy wprowadzania przepisów mających ograniczyć dostęp polskich przedsiębiorców do danego rynku.

O roli jaką mogłoby odegrać Ministerstwo w realizacji zadań jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą dyskutować będą drugiego dnia Forum przedstawiciele Izb z reprezentantami polskiego Rządu i organizacji rządowych.

 

Jeśli myślicie o ekspansji zagranicznej, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat działalności Stowarzyszenia lub którejś z Izb piszcie do nas: office (@) linktopoland.com

Fotografie © Anna Karahan

Poleć innym